Kantelut oikealle viranomaiselle

Kirsti Tolonen 3.10.2022 / 3.10.2022 13:01

Valvira siirtää vuosittain suuren määrän sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluja aluehallintovirastoille, joihin ne lainsäädäntöön perustuvan työnjaon mukaisesti kuuluvat. Vuonna 2021 Valvirasta aluehallintovirastoihin siirrettyjä asioita oli yli tuhat. Työajassa laskettuna tämä tarkoittaa sitä, että yksi henkilö tekee puolen vuoden ajan pelkästään kantelujen siirtämistä oikealle viranomaiselle. Tämä aika on pois muusta valvonnasta. Euroissa hintalappu on useita kymmeniä tuhansia. Myös asiakkaan näkökulmasta tilanne on harmillinen, sillä kantelun siirtäminen viranomaiselta toiselle viivästyttää huomattavasti asian käsittelyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluja käsittelevät useat viranomaiset. Valvira valvoo valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa. Aluehallintovirastot valvovat oman virastonsa alueella tuotettavia julkisia ja yksityisiä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja. Valviran ja aluehallintovirastojen lisäksi valvonta kuuluu palvelujen järjestämisestä vastaaville kunnille vielä kuluvan vuoden loppuun saakka. Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, joille siirtyy myös valvontavastuu. On ymmärrettävää, että kansalaiselle eri viranomaisten roolit näyttäytyvät epäselvinä ja että iso joukko palveluunsa tyytymättömiä päätyy lähettämään kantelunsa väärään paikkaan. 

Tällainen tilanne ei Valviran näkökulmasta ole lainkaan toivottava. Vaikuttava valvonta edellyttää, että sitä tekevä henkilöstö kohdentaa työaikansa oikeaan ja vaikuttavaan tekemiseen. Valvontaviranomaisten välillä postitoimistona toimiminen ei ole vaikuttavaa valvontaa.  

Useissa kymmenissä tapauksissa Valvira siirtää saamansa kantelun käsiteltäväksi muistutuksena hoidosta tai palvelusta vastaavalle. Onkin tärkeää, että kantelua harkitseva keskustelisi ensin hänen kanssaan. Jos keskusteluista ei ole apua, on mahdollista tehdä kirjallinen muistutus hoidosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa. Useimmiten asiat selviävät paikan päällä kanteluprosessia nopeammin ja auttavat parantamaan yksikön toimintaa ja omavalvonnassa mahdollisia olevia puutteita. Palvelua tuottavan yksikön omavalvonta on valvontamuodoista kaikkein tärkein − viranomaisvalvonta ei voi sitä koskaan korvata.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sisäinen työryhmä ehdotti lokakuussa 2021, että sosiaali- ja terveysalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kootaan valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoon. Perustettavan viraston tehtävät muodostuisivat Valviran nykyisistä tehtävistä sekä aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon valvontatehtävistä. Ratkaisuehdotus vastaisi parhaiten sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisiin valvonnan kehittämistarpeisiin sekä selkeyttäisi viranomaisten rooleja myös kansalaisten näkökulmasta, kun kanteluillekin olisi vain yksi osoite. Ihanteellisin tilanne olisi kuitenkin se, että palveluntuottajien omavalvonta toimisi niin hyvin, että kanteluille ei olisi tarvetta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat kantelut aluehallintovirastoon (valvira.fi).

Kirsti Tolonen

Kirsti Tolonen

ryhmäpäällikkö