Sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemuksia on käsitelty lähes 1500

Julkaisuajankohta 27.3.2024 10.30 | Julkaistu suomeksi 27.3.2024 klo 10.32
Uutinen
Lääkäri, hoitaja ja potilas keskustelevat potilaan sängyn äärellä.

Uuteen sote-palveluntuottajarekisteri Soteriin tulleita hakemuksia on ratkaistu nyt lähes 1500. Käsittelyä odottavien hakemusten määrä on edelleen korkea, noin 3400, mutta määrän kasvu on taittumassa.

Yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa ei pystytä vielä tarkentamaan, sillä rekisteröintihakemuksia käsittelee seitsemän eri virastoa, Valviran lisäksi kuusi aluehallintovirastoa. Tällä hetkellä käsittelytahti on keskimäärin muutama sata hakemusta viikossa.

”Tilanteen ratkaisemiseksi on tehty paljon, ja työ jatkuu korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Yli 30 henkilöä on siirretty muista tehtävistä Soteri-työhön, rekisterin sähköiseen asiointiin tehdään korjauksia edelleen, asiakkaiden ohjeita on selkiytetty ja viestintää on tehty tehostetusti. Myös tiivis yhteistyö palveluntuottajia edustavien yhdistysten ja liittojen kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Tilanne on parempaan päin, mutta hakemuksensa käsittelyä odottavien palveluntuottajien kannalta edelleen hankala”, toteaa ylijohtaja Markus Henriksson.

Palveluntuottajien rekisteröinti ja Soteri-rekisteri perustuvat vuoden 2024 alussa voimaan tulleeseen sote-valvontalakiin. Uusi laki on muuttanut myös erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Aiemmin he saivat aloittaa toimintansa pelkällä ilmoituksella aluehallintovirastoon. Nyt heidän on odotettava viranomaisen myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toiminnan aloittamista. Laki toi merkittäviä muutoksia ja useita uusia vaiheita myös viranomaisen käsittelyprosessiin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksinyrittäjyyttä suunnitteleva – tutustu muuttuneisiin ohjeisiin.
Tietoa Soterista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille.
Ohje sote-palveluntuottajan rekisteröintihakemuksen tekemiseen.

Lisätietoja

ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300