Sote-valvontalakiin on julkaistu soveltamisohje

Julkaisuajankohta 5.12.2023 15.29
Uutinen
Hoitaja istuu kahden henkilön välissä ja hymyilee.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uutta sote-valvontalakia koskevan soveltamisohjeen. Sote-valvontalaki tulee voimaan 1.1.2024. Laissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.

Lue soveltamisohjeesta lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Sote-valvontalaissa säädetään myös uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista, joka otetaan käyttöön tammikuun alussa 2024.  

Lue lisää Soteri-rekisteristä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto