Syöpäpotilaan hoitoon pääsy ei toteutunut asianmukaisesti

Julkaisuajankohta 26.9.2022 13.40

Omaisen tekemän kantelun mukaan potilaan rintasyövän etäpesäkkeiden diagnoosi viivästyi siitä huolimatta, että potilas kävi useita kertoja terveysasemalla kipujen vuoksi. Valvira katsoi, että lääkärin täytyy perehtyä potilaan sairaushistoriaan, oireiden kestoon ja voimakkuuteen ja syöpäpotilaalle tulee tarvittaessa tehdä lähete erikoissairaanhoitoon.

Diaarinumero: V/2729/2021
Ratkaisupäivä: 22.7.2022

Tapahtumien kuvaus

Potilaalta oli leikattu rintasyöpä noin kolme vuotta aiemmin, ja hän oli seurannassa syöpätautien poliklinikalla. Potilas oli useita kertoja yhteydessä terveysasemalle valittaen usean kuukauden ajan jatkunutta väsymystä, hikoiluoireita sekä selkä- ja rintakipuja. Hänelle määrättiin kipulääkkeitä ja antibiootteja, sekä tehtiin lähete fysioterapiaan. Terveysaseman lääkäri teki hänelle lähetteen keuhkojen röntgenkuvaan, missä ei havaittu etäpesäkkeisiin viittaavia löydöksiä.

Lopulta potilas soitti hätäkeskukseen sietämättömien kipujen vuoksi. Päivystyksessä tehdyssä tietokonekuvantamistutkimuksessa havaittiin laajat luustoon levinneet syövän etäpesäkkeet. Potilas siirrettiin kiireellistä sädehoitoa varten syöpätautien klinikalle, ja hän kuoli noin kuukauden päästä etäpesäkkeiden löytymisestä.

Hoidon asianmukaisuuden arviointi

Valvira katsoi, että potilaan hoitovastuu rintasyövän osalta oli syöpäklinikalla. Hänelle kuitenkin kehittyi uusia oireita, joiden vuoksi hän oli toistuvasti yhteydessä terveysasemalle. Oireiden yhteyttä rintasyöpään ei terveysasemalla huomattu, eikä niiden johdosta tehty lähetettä tai konsultaatiota syöpätautien klinikalle. Valvira katsoi, että selkä- ja rintakipujen yhteyttä syöpään tai mahdollisiin etäpesäkkeisiin ei selvitetty asianmukaisesti, eikä kipujen syytä tutkittu tarkemmin.

Asian ratkaisu

Valvira arvioi, että potilaan etäpesäkkeiden taudinmääritys viivästyi noin neljällä kuukaudella. Valvira katsoi ratkaisussaan, että potilas olisi pitänyt lähettää erikoissairaanhoitoon pitkään jatkuneiden kipujen vuoksi. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee perehtyä riittävästi hoitamiensa potilaiden sairaushistoriaan, oireiden kestoon ja voimakkuuteen. Terveysaseman kahdelle lääkärille annettiin hallinnollisena ohjauksena huomautus  vastaisen toiminnan varalle, ja Valvira kiinnitti sairaanhoitajan huomiota asiaan vastaisen varalle. Valvira totesi kuitenkin, että levinnyt aggressiivinen rintasyöpä on vaikea sairaus, eikä toisin toimienkaan potilaan sairauden ennusteeseen olisi välttämättä voitu vaikuttaa.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 3 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994 15 §, 22 §

Päätöslyhennelmä