Syövän kivunhoidon on oltava riittävää ja hoito aloitettava ajoissa

Julkaisuajankohta 18.4.2023 16.41 | Julkaistu suomeksi 4.9.2023 klo 12.38

Omatoiminen perusterve mies sairastui keuhkosyöpään. Syövän aiheuttama kipu oli voimakasta. Omainen kanteli Valviralle, koska epäili hoidon aloituksen viivästyneen ja kivun hoidon olleen riittämätöntä.

Diaarinumero: V/35412/2021
Ratkaisupäivä: 13.3.2023

Eläkkeellä oleva mies hakeutui kylkikivun vuoksi tutkimuksiin. Hänellä todettiin pahanlaatuiseen sairauteen viittaavia muutoksia kuvantamistutkimuksissa ja hänet lähetettiin erikoissairaanhoitoon jatkotutkimuksiin. Lisätutkimusten aikana potilaan kylkikipu oli kovaa ja hänelle aloitettiin suun kautta otettava vahva opiaattilääkitys. Diagnoosiksi vahvistui keuhkosyöpä, mutta taudin tarkempi määritys oli vielä kesken. Potilas itse toivoi kipusädehoitoa, mutta sitä ei aloitettu, ennen kuin tarkka diagnoosi vahvistuisi. Kylkikipu oli voimakasta kipulääkkeen lisäyksestä huolimatta, joten potilas otettiin sairaalahoitoon ja aloitettiin suonensisäinen kipulääkitys. Diagnoosin varmistumisen jälkeen hän sai kipusädehoitoa, jonka seurauksena kipu edelleen paheni. Potilaalle asennettiin selkäydinkanavaan katetri kivunhoitoa varten ja suun kautta otettavaa vahvaa kipulääkitystä ja hermokipulääkitystä jatkettiin ja vastetta hoitoon seurattiin sairaalassa säännöllisesti. Syövän hoidoksi potilaalle aloitettiin immuno-onkologinen hoito, joka hidasti sairauden etenemistä, mutta jouduttiin myöhemmin lopettamaan haittavaikutusten vuoksi. Mies kuoli keuhkosyöpään 10 kuukauden kuluttua tutkimusten aloituksesta.

Omainen kanteli Valviralle riittämättömästä kipulääkityksestä ja syöpähoidon aloituksen viivästymisestä.

Syövän aiheuttamaan kipua hoidettiin yleisten hoitokäytäntöjen mukaisesti

Valvira totesi, että syövän aiheuttaman kivun hoito oli asianmukaista sairaalassa ja kivun hoito aloitettiin heti vahvoilla opiaateilla. Potilas itse toivoi myös kipusädehoitoa, mutta diagnoosi haluttiin tarkentaa ennen sädehoidon aloittamista. Kipusädehoito aloitettiin, mutta kipu paheni. Potilaalle aloitettiin kivun hoidoksi suonensisäinen kipulääkitys ja tämän ollessa riittämätöntä hoitoa tehostettiin aloittamalla selkäydinkanavaan katetrin, josta kipulääkitystä annosteltiin. Tämän lisäksi potilaalla oli vielä suun kautta otettava kipulääkitys. Hoidon vastetta kipuun seurattiin päivittäin sairaalassa. Valvira katsoi, että potilaan kipua hoidettiin Käypä hoito –ohjeiden mukaisesti, mutta kipua oli vaikea saada hallintaan. Aktiivisista hoitoyrityksistä huolimatta potilas kärsi kovista kivuista.

Hoidon aloitus ei viivästynyt

Valvira katsoo, että potilaan hoito käynnistyi nopealla aikataululla. Hänen ensimmäinen kontaktinsa erikoissairaanhoidossa oli viikko lähetteen tekemisen jälkeen ja varsinainen syövän immuno-onkologinen hoito aloitettiin 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun koepalat oli otettu.

Ratkaisun perustelut

Laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Valviran näkemyksen mukaan koettua kipua on hoidettava ja etenkin syöpäkivun hoidossa käytetään ensisijaisesti vahvoja opioideja ja tarvittaessa muita menetelmiä. Suositusten mukaisesti syövän hoito tulisi alkaa neljän-kuuden viikon kuluttua lähetteen kirjoittamisesta ja kiireelliseksi arvioidussa tapauksessa jo aikaisemmin. Valvira toteaa, että tämä toteutui potilaan kohdalla.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 § 2 mom.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 4 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (594/1994) 22 § 1 mom

Päätöslyhennelmä