Tehostetun palveluasumisen asukkaan voinnin muutoksesta tulee konsultoida lääkäriä

Julkaisuajankohta 20.2.2023 13.32

Omainen kanteli tehostetun palveluasumisen asukkaan hoidon laiminlyönneistä ja lääkehoidon toteuttamisesta. Asukas loukkasi itsensä siirtymätilanteessa ja päätyi vuoteeseen hoidettavaksi. Hän menehtyi myöhemmin terveyskeskuksen vuodeosastolla. Valvira antoi palvelujen tuottajalle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle siitä, että palvelujen tuottajan tulee huolehtia tarvittavasta lääkärin konsultaatiosta. Lisäksi hoitotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen arvioida asukkaan terveydentilaa ja vointia sekä toteuttaa kivunhoito asianmukaisesti.

Diaarinumero: V/35036/2021
Ratkaisupäivä: 30.09.2022

Tapahtumien kuvaus

Iäkäs ja monisairas asukas asui tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hänellä oli hyvä muisti ja ymmärrys, mutta heikentynyt kyky kommunikoida ja alentunut fyysinen toimintakyky.
Hän oli laatinut hoitotahdon: ei halunnut siirtyä sairaalaan tai terveyskeskukseen eikä halunnut elämää pitkittäviä hoitoja.

Asukas valui lattialle pyörätuoliin siirtämisen yhteydessä. Siirtymätilanteessa avustanut lähihoitaja arvioi, ettei asukas loukannut itseään tilanteessa. Tapaturman jälkeen asukkaalla oli kipuja erityisesti siirtojen ja liikuttamisen yhteydessä. Asukkaalle oli aikaisemmin määrätty tarvittavaksi lääkkeeksi vahva kipulääke, jonka antamisessa oli kuitenkin vaihtelua, eikä kipulääkettä annettu edes joka päivä.

Lääkäriä konsultoitiin ensimmäisen kerran, kun tapaturmasta oli kulunut viisi päivää. Röntgenkuvissa todettiin hyväasentoinen lantionmurtuma tai häpyluun murtuma. Asukkaan yleisvointi heikkeni ja hänelle nousi korkea kuume. Kuumeilun, kivuliaisuuden ja yleistilan laskun jatkuttua useamman päivän ajan, asukas päätyi terveyskeskuksen vuodeosastolle, missä hän kuoli kaksi päivää myöhemmin.

Ratkaisu

Valvira totesi, että asukkaan hoito ei ollut kaikilta osin asianmukaista. Voinnissa tapahtuneista muutoksista ei konsultoitu lääkäriä ja kipulääkityksen tarpeen arvioinnissa, toteuttamisessa, seurannassa ja lääkehoidon asiakirjamerkinnöissä oli puutteita.

Valviran katsoi, että tapaturman jälkeen ja asukkaan voinnin merkittävästi muuttuessa olisi toimintayksiköstä tullut konsultoida lääkäriä nopeammin. Hoitotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen arvioida ja seurata asukkaan terveydentilaa ja vointia. Kivunhoito tulee toteuttaa asianmukaisesti ja sen osalta tulee huolehtia asianmukaisten asiakirjamerkintöjen tekemisestä.

Ratkaisun perustelut

Valvira piti asianmukaisena menettelynä, että asukasta yritettiin hoitaa tehostetun palveluasumisen toimintayksikössä. Valvira totesi, että iäkkäiden henkilöiden tapaturmia ei voida täysin estää, mutta tapaturman sattuessa asukkaan vointia tulee asiamukaisesti arvioida ja pyrkiä selvittämään, aiheutuiko tapahtuneesta asukkaalle esimerkiksi hoitoa edellyttävä vamma.

Mikäli ikääntyneiden asumispalveluissa sattuu tapaturma tai asukkaan yleistila laskee nopeasti, tulee huolehtia tarvittavasta lääkärin konsultaatiosta ensisijaisesti olemalla yhteydessä hoitavaan lääkäriin tai kiireellisessä tapauksessa päivystykseen. Lääkärin tehtävänä on, mahdollinen hoitotahto huomioiden, arvioida jatkotutkimusten tai lääkehoidon tarvetta ja antaa tarkempaa ohjeistusta voinnin seurannasta.

Säännökset

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 13 §, 19 §
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 4 §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 4 §
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 4 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 15 §
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 5 §, 19 §

Päätöslyhennelmä