Työnantaja, varmista työssä aloittavan oikeudet ja osaaminen

16.2.2023 14:30

Työnantajien velvollisuus on rekrytoinnin yhteydessä varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja opiskelijoilla on riittävä osaaminen ja oikeus tehtävän hoitamiseen, kun työ alkaa. Rekrytoitavan henkilön ammattioikeudet voi tarkistaa Valviran JulkiTerhikki- tai JulkiSuosikki-ammattihenkilörekisteristä. Opiskelija saa työskennellä vain johdon ja valvonnan alaisena, joten hänellä täytyy olla nimetty ohjaaja. Opiskelijan ohjaamisen tulee olla suunniteltua ja aktiivista. Oikeus toimia opiskelijana tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä on voimassa 30 päivää valmistumisen jälkeen.

Ammattihenkilörekistereihin rekisteröidään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, neljä ja viisi vuotta opiskelleet lääketieteen opiskelijat sekä hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat. Muita laillistettuun ammattiin opiskelevia Valvira ei rekisteröi. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaanhoitajat.  Silloin työnantajan on tarkistettava opintotiedoista, että henkilö on opiskellut kaksikolmasosan tutkinnostaan hyväksytysti ja että hän on kirjoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, 0295 209 561
Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, 0295 209 428

Lue lisää:

Terveydenhuollon ammattioikeudet (valvira.fi)
Sosiaalihuollon ammattioikeudet (valvira.fi)
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri (julkiterhikki.valvira.fi)