Uusi Soteri-rekisteri on otettu käyttöön

Julkaisuajankohta 3.1.2024 11.00
Uutinen
Hoitaja käyttää tablettitietokonetta.

Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen palveluntuottajarekisteri Soteri on otettu käyttöön 3.1.2024.

Rekisterin sähköisen asioinnin ensimmäinen versio saatiin käyttöön, mutta rekisterin kehitystyö jatkuu yhä. Uuden järjestelmän toimivuutta, sen käyttökokemusta ja asiakaspalautetta seurataan aktiivisesti. Niiden pohjalta palvelua kehitetään edelleen asiakasystävällisemmäksi. Uuden järjestelmän käyttöönotto ja korjaukset saattavat aluksi myös hidastuttaa käsittelyaikoja. 

Uusi ja laajempi Soteri-rekisteri korvaa entisen Valveri-rekisterin. Niiden palveluntuottajien tiedot, jotka olivat aiemmin Valveri-rekisterissä, ovat siirtyneet sellaisenaan uuteen Soteri-rekisteriin. Rekisterien tietosisältöjen erilaisuuksien vuoksi Soterin tietosisältöjä on muutettu ja muutetaan uuden sote-valvontalain mukaisiksi.

Jatkossa kaikki yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröintihakemukset sekä yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien lupahakemukset tehdään sähköisesti Soterin sähköisen asioinnin kautta. Soterin sähköinen asiointi palvelee sekä suomeksi että ruotsiksi.

”Soterilla on suuri vaikutus koko sosiaali- ja terveydenhuollon alalle. Soterin myötä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat kootaan ensimmäistä kertaa yhden rekisterin alle. Myöhemmin vuonna 2024 Soterin yhteyteen on tulossa myös julkinen tietopalvelu. Palvelun myötä tiedonsaanti esimerkiksi muille viranomaisille helpottuu”, toteaa johtaja Helena Mönttinen.

Soterin rakentamisen pohjalla on uusi 1.1.2024 voimaan tullut sote-valvontalaki. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti perustuu varhaiskasvatuslakiin. Soterin kehitystyö jatkuu ja sen loput toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain. Soterin julkinen tietopalvelu avataan alkuvuodesta 2024, ja vuoden 2028 loppuun mennessä Soterista löytyy myös julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat.

Lisätietoja: 

Yleiset kysymykset Soteri-rekisteriin liittyen: [email protected]

Muissa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröintiin liittyvissä sisältökysymyksissä voit kääntyä oman alueellisen aluehallintovirastosi puoleen tai valtakunnallisissa asioissa Valviran puoleen.

Lue lisää:

Tutustu tarkemmin Soteriin ja Soterin sähköiseen asiointiin.

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto