Uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 – laskua edelliseen vuoteen

9.3.2023 13:48

Valvira myönsi uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 vuonna 2022. Myönnettyjen oikeuksien määrä laski hieman verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin määrä oli yli 25 500. Lasku johtui sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammattioikeushakemusten vähenemisestä.

Suomessa koulutettujen sairaanhoitajien laillistusten määrä jatkoi laskuaan. Vuonna 2022 sairaanhoitajille myönnettiin laillistuksia 842 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laskua näkyy myös muissa hoitoalan laillistusmäärissä. Poikkeuksen muodostavat terveydenhoitajat, joita laillistettiin yli 70 edellisvuotta enemmän.

EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen suorittaneiden sairaanhoitajien laillistusten lukumäärä nousi edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan ulkomaisen sairaanhoitajakoulutuksen perusteella laillistuksia myönnettiin kuitenkin hieman edellisvuotta vähemmän.

Hoitohenkilökunnalle myönnetyt oikeudet ja luvat* 2020 2021 2022
Laillistettu sairaanhoitaja 4420 4145 3302
Tutkinto suoritettu ulkomailla 60 48 45
Nimikesuojattu terveydenhuollon lähihoitaja 7923 6169 6267
Tutkinto suoritettu ulkomailla 8 3 7
Oikeus lääkkeenmääräämiseen yhteensä 148 258 174
Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus 97 131 81
Optikon lääkkeenmääräämisoikeus 50 126 88
Suuhygienistin lääkkeenmääräämisoikeus 1 1 5
*Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luku kertoo voimassa olevista ammattioikeuksista, ei työssä olevien henkilöiden määrää.      

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä suurin ryhmä on lähihoitajat. Lähihoitajien ammattioikeuksien rekisteröintejä sosiaalihuoltoon oli runsaat 360 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin lähihoitajaksi rekisteröityjä henkilöitä oli sen sijaan 169 enemmän vuonna 2022 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 7031 ammattihenkilöä.

Lähihoitajat voivat rekisteröityä sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Sosiaalihuollon ammattioikeudet* 2020 2021 2022
Laillistetut 3076 3370 2935
Sosionomit 2430 2645 2363
Sosiaalityöntekijät 466 497 366
Geronomit 117 166 148
Kuntoutuksen ohjaajat 63 62 58
Nimikesuojatut 7514 5479 5110
Lähihoitajat 7467 5450 5088
Kodinhoitajat 27 18 10
Kehitysvammaisten hoitajat 20 11 12
Yhteensä laillistuksia ja nimikesuojauksia 10590 8849 8045
*Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luku kertoo voimassa olevista ammattioikeuksista, ei työssä olevien henkilöiden määrää.      

 

Uusien laillistettujen lääkäreiden määrä oli vuonna 2022 noin tuhat. Luku on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautuneiden lääkäreiden tutkintoja hyväksyttiin 178, mikä on 49 lääkäriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisen luvan toimia lääkärinä sai 165 EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautunutta lääkäriä, muutama kymmenen enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lääkäreille myönnetyt oikeudet ja luvat* 2020 2021 2022
Laillistettu lääkäri 869 1001 1003
Tutkinto suoritettu Suomessa 631 736 729
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa 210 213 229
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella 28 52 45
Laillistettu erikoislääkäri 796 737 712
Tutkinto suoritettu Suomessa 759 695 672
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa 27 41 39
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella 0 1 1
4. vuoden lääketieteen opiskelija 834 985 892
Tutkinto suoritettu Suomessa 618 786 726
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa 216 199 165
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella 0 0 1
5. vuoden lääketieteen opiskelija 915 942 975
Tutkinto suoritettu Suomessa 713 738 766
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa 198 200 205
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella 4 4 4
EU/ETA-alueen ulkopuolisen tutkinnon hyväksyminen 148 129 178
*Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luku kertoo voimassa olevista ammattioikeuksista, ei työssä olevien henkilöiden määrää.      

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kokonaislukumäärä vuoden 2022 lopussa oli 539 482. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä oli 237 847. Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luvut eivät kerro työssä olevien henkilöiden määrää.

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500