Valvira ja aluehallintovirastot jalkautuvat hyvinvointialueille

Julkaisuajankohta 23.5.2023 10.00
Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot aloittavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen valvontaohjelmaansa kuuluvat ohjaus- ja arviointikäynnit hyvinvointialueille, HUS-yhtymään ja Helsingin kaupungille syksyllä 2023.

Käyntien tarkoitus on edistää hyvinvointialueiden omavalvonnan onnistumista ja varmistaa omavalvonnan toteutuminen. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä vastaavat kaikkien ostopalveluna hankkimiensa ja itse tuottamiensa palvelujen valvonnasta omavalvonnan keinoin. Valvontatehtävästä on säädetty sote-järjestämislaissa.

Käyntien valmistelua varten hyvinvointialueita, HUS-yhtymää ja Helsingin kaupunkia on pyydetty 22.6. mennessä toimittamaan ennakkomateriaalia, muun muassa omavalvontaohjelma.

Lisäksi on pyydetty toimittamaan tietoa omavalvonnan organisoitumisesta sekä omavalvonnan toteutumisesta hoitoon pääsyssä, lastensuojelussa, neuvola-asetuksen toimeenpanossa, lasten ja nuorten ehkäisevässä terveydenhuollossa sekä kotihoidossa.

Ohjaus- ja arviointikäynnit perustuvat Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaan, jonka painopisteenä vuonna 2023 on hyvinvointialueiden järjestämisvastuun ja omavalvonnan toteutuminen.

Lisätietoa: Ylitarkastaja Tuula Kotimäki, 0295 209 316