Valvira ja aluehallintovirastot lopettavat RAI-mitoitustaulukon käytön ikäihmisten palvelujen henkilöstötarpeen arvioinnissa

Julkaisuajankohta 11.12.2023 15.45
Uutinen
Toinen ihminen tukee kävelykeppiä pitävän henkilön käsiä.

Valvira ja aluehallintovirastot eivät enää käytä RAI-mitoitustaulukkoa ikäihmisten palvelujen henkilöstömitoitustarpeen arvioinnissa tai valvonnassa. Sote-järjestämislain voimaantulosta lähtien omavalvonnan merkitys on kasvanut, ja ensisijainen vastuu valvonnasta on hyvinvointialueilla. Valvontaviranomaiset ohjaavat ja tukevat hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia sekä varmistavat, että niiden omavalvonta toteutuu. 

Vaikka valvontaviranomaiset luopuvat taulukon käytöstä, pitää toimintayksikön jatkossakin varmistaa omavalvonnallaan, että yksikössä on tarvittava henkilöstö. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen pitää vastata toimintayksikön asiakkaiden palvelun tarvetta. Lisäksi vanhuspalvelulaki velvoittaa käyttämään RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa. 

RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Lisätietoja: 

Valvira: Ylitarkastaja Kirsi-Marja Santama, 0295 209 232
Aluehallintovirasto: Ylitarkastaja Jaana Aarnio, 029 5018 576

Sosiaali- ja terveydenhuolto