Valvira poisti viime vuonna ammattioikeudet lähes tuhannelta heidän omasta pyynnöstään

6.2.2023 09:52

Vuonna 2022 Valvira poisti ammattioikeudet 997 ammattihenkilöltä, jotka olivat itse pyytäneet oikeuksiensa poistamista. Määrä kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoteen, jolloin oikeuksiensa poistamista pyytäneiden henkilöiden määrä oli 46. Oikeuksiensa poistoa pyytäneistä 657 henkilöllä oli nimikesuojattu lähihoitajan ammattioikeus, ja 289 oli laillistettu sairaanhoitajaksi. Ammattioikeuksiensa poistamista hakeneiden henkilöiden määrä on kuitenkin edelleen erittäin vähäinen suhteessa Valviran rekisterissä olevien ammattihenkilöiden koko määrään.

Johtopäätöksiä ammattioikeuksista luopumisen syistä hakemusten perusteella ei voida tehdä. Ammattihenkilön ei tarvitse ilmoittaa syytä, miksi hän haluaa luopua ammattioikeuksistaan, eikä mahdollisia esitettyjä syitä tilastoida. Syiksi hakemuksissa on kuitenkin kerrottu esimerkiksi alan vaihto, eläköityminen, terveydelliset syyt ja tyytymättömyys alan tilanteeseen, kuten potilasturvallisuuslain valmistelu ja vaatimus koronarokotuksesta.

Ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden palauttamista on mahdollista anoa Valviralta takaisin. Vuonna 2022 oikeudet palautettiin kymmenelle ammattioikeutensa omasta pyynnöstä menettäneelle.

Lisätietoja:

Lakimies Pia Wistrand-Alvesalo, 0295 209 311