Valvira tarkistaa alkoholijuomien vähittäismyyntiohjeen päivitystarpeen KHO:n ennakkopäätöksen takia

Julkaisuajankohta 19.6.2024 16.40
Uutinen
Lasipulloja.

Korkein hallinto-oikeus on 19.6.2024 antanut ennakkopäätöksen, joka koskee aluehallintoviraston asettamaa lupamääräystä. Lupamääräys liittyy alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyihin. KHO:n mukaan aluehallintovirastolla ei ole ollut laillisia perusteita määräyksen asettamiseen käsiteltävänä olleessa tapauksessa.

Päätös koskee tilannetta, jossa alkoholijuomien vähittäismyyntiluvanhaltija on käyttänyt alkoholijuomien myyntitapahtumassa apunaan toista yritystä ja sen henkilökuntaa. 

Määräyksellä valvontaviranomainen edellytti, että valvonnan turvaamiseksi vain luvanhaltija tai hänen henkilökuntansa voivat luovuttaa alkoholijuomia asiakkaille myyntitilanteessa. Määräyksen mukaan alkoholijuomia koskevan maksun voi ottaa vastaan vain luvanhaltija tai maksujen välittämistä laillisesti tarjoava toimija. 

Lupamääräyksen antaminen perustuu Valviran ohjeeseen, joka koskee alkoholin vähittäismyyntiä. Valvira perehtyy korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ja muuttaa ohjeistustaan tarpeen mukaan.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, 0295 209 610

Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 
Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös KHO:2024:90        
Valviran ohje alkoholijuomien vähittäismyynnistä

Alkoholi