Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 on julkaistu

28.2.2023 15:30

Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu. Toimintakertomuksessa on laajasti tietoa muun muassa:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksesta ja valvonnasta sekä ammattioikeuksista
  • alkoholiluvista ja -valvonnasta
  • tupakkalain valvonnasta
  • terveydensuojelulain mukaisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Valviran toiminnan vaikuttavuus jatkui vuonna 2022 hyvällä tasolla, ja taloustilanne säilyi vakaana.

Valvira on osittain nettobudjetoitu virasto, jonka rahoituksen rakenne muodostuu valtion budjettirahoituksen lisäksi maksullisen toiminnan tuotoista, kuten terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskevista laillistamis- ja nimikesuojauspäätöksistä, tupakkalain mukaisista ilmoituksista sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien lupatoiminnasta.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 on luettavissa Valviran verkkosivuilla