Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma 2023–2025 – keskiössä varhaiskasvatuksen järjestämisen ennakollinen valvonta

20.3.2023 10:00

Aluehallintovirastojen ja Valviran laatima varhaiskasvatuksen valvontaohjelma on suunnattu kunnallisille ja yksityisille varhaiskasvatuksen järjestäjille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen järjestämisen ohjausta ja valvontaa. Ennakollisella valvonnalla pyritään varmistamaan lasten laadukas varhaiskasvatus.

Vuosien 2023–2025 varhaiskasvatuksen valvontaohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan keskeiset periaatteet, toimintaa ohjaavat normit ja toimintatavat sekä määritellään vuosittaiset painopistealueet, joihin varhaiskasvatuksen erityisesti tulee kohdistaa ennakollista ohjausta ja neuvontaa. Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman ovat yhteistyössä laatineet aluehallintovirastot ja Valvira.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma on valtakunnallinen, ja se koskee niin kunnallisia kuin yksityisiä varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Valvontaohjelma tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Vuosina 2023–2025 valvontakohteena ovat:

  • yksityisen varhaiskasvatuksen lupamenettely
  • kuntien valvontaosaamisen vahvistaminen 
  • omavalvonnan ohjaus (yksityinen varhaiskasvatus) 
  • lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa 
  • täydentävä varhaiskasvatus 

Ennakollinen valvonta tukee laadukasta varhaiskasvatusta

Valvontaviranomaisten eli Valviran, aluehallintovirastojen ja kuntien on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

Ennakollista valvontaa ovat mm. ohjaus ja neuvonta, koulutus, tiedottaminen, ohjauskäynnit ja yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonnan kehittäminen.

Ennakollisen valvonnan tukemiseksi vuonna 2023 keskitytään:

  • sujuvoittamaan lupamenettelyä 
  • parantamaan kuntien valvontaosaamista (mm. täydennyskoulutus) 
  • satsaamalla täydentävän varhaiskasvatuksen valvontaan 
  • kehittämään yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelmia (Valviran valvonta ja ohjaus yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa) 
  • parantamaan lapsen oikeutta tukeen (mm. täydennyskoulutus). 

Valvonnan vaikuttavuutta seurataan ja ohjelmaa päivitetään 

Aluehallintovirastot ja Valvira arvioivat vuosittain valvontatoimenpiteiden ja -menetelmien vaikuttavuutta. Se tehdään kokoamalla tieto tehdyistä valvontatoimenpiteistä ja analysoimalla tietojen pohjalta nousseet ilmiöt. Ilmiöiden pohjalta vuoden 2023 aikana valvontaohjelmaa päivitetään vuodelle 2024.  
 
Valvontaohjelman toteuttaminen voi tuottaa tietoa myös muista teemoista kuin niistä, jotka kuuluvat valvontaohjelman painopistealueiesiin. Näin ollen tulevia painopistealueita voidaan täsmentää ja määritellä tarpeen mukaan.  
 
Lisätietoa:

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma 2023-2025 (avi.fi, pdf)
Varhaiskasvatuksen valvonta (avi.fi) 
Varhaiskasvatus (valvira.fi) 

Yhteyshenkilöt 

Johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, p. 0295 018 815, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, [email protected]
Ylitarkastaja Hanna-Leena Sippola, p. 0295 209 350, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, [email protected]