Vesityökortin osaamistestausjärjestelmä, OSTI, toimii nyt sähköisesti

8.3.2023 14:21

Valviran hallinnoima vesityökorttitestauksen osaamistestausjärjestelmä, OSTI, uudistettiin täysin vuoden 2022 aikana. Sähköisen testauksen mahdollistava järjestelmä otettiin käyttöön vuodenvaihteessa.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa ja uimahalleissa tai kylpylöissä työskentelevillä henkilöillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden tai allasveden laatuun, on oltava riittävät perustiedot vedenkäsittelyyn liittyvästä mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä.

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen osoitetaan suorittamalla Valviran hallinnoima osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Kortti on voimassa viisi vuotta. Testejä järjestävät osaamistestaajat, joiksi Valvira hyväksyy terveydensuojelulain mukaiset kelpoisuusehdot täyttävät hakijat. Valvira pitää testaajista luetteloa Valviran vesityökortti-verkkosivulla (valvira.fi). Testaajia on tällä hetkellä Valviran listoilla noin 150. Viime vuonna hyväksyttiin neljä uutta testaajaa.

Sähköistys osana järjestelmän kehitystä

Valvira on ylläpitänyt testausjärjestelmää vesityökorttitesteille jo vuodesta 2006 lähtien. Sähköistys on osa järjestelmän kehittämistä, minkä tavoitteena on automatisoida ja helpottaa sekä Valviran että Valviran hyväksymien testaajien työpanosta vesityökortin testausprosessissa.

Vesityökorttitestauksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä:

- Haluamme edistää tietämystä talous- ja allasveden hygieniaan sekä lainsäädäntöön liittyen, kertoo ylitarkastaja Heli Laasonen.

Uusi järjestelmä on ollut toiminnassa jo joulukuusta alkaen. Virallinen käyttöönotto tapahtui vuodenvaihteessa, mutta siirtymäaikaa on kuitenkin vielä maaliskuun loppuun saakka. Huhtikuun alusta alkaen kaikki testattavat suorittavat vesityökortin sähköisessä järjestelmässä. Testiä ei voi suorittaa etänä, joten testin suorittajien on jatkossakin oltava samassa paikassa kuin testaaja. Jollei testattava pysty suorittamaan sähköistä testiä, on testi mahdollista tehdä myös paperisena.

Uusi testausjärjestelmä helpottaa sekä testaajaa että testattavaa

Uusi järjestelmä on helppokäyttöinen sekä testattavalle että testaajalle. Etenkin testaajan työtä järjestelmä helpottaa automatiikalla, esimerkiksi tarkastamalla testit ja kirjaamalla testattavan suoritustiedot. Vanha järjestelmä arpoi paperiseen testiin 30 kysymystä, jotka testaaja tulosti, jolloin kysymykset olivat kaikille samat. Nykyään testattava kirjautuu järjestelmään Suomi.fi-tunnistautumisella, ja järjestelmä arpoo hänelle henkilökohtaiset 30 kysymystä.

Uusi järjestelmä on myös täysin kaksikielinen. Tämä mahdollistaa täysin ruotsinkielisten testaajien ja testattavien toiminnan. Testattava voi itse valita kielen testissä, ja kieltä voi vaihtaa jopa kesken testin.

Aina on myös jotain parannettavaa

Uusi järjestelmä tallentaa testattavan edistymistä minuutin välein. Testiin on mahdollista palata, vaikka järjestelmä tai laite kaatuisikin kesken testin, jos testiin varattua tunnin aikaa on vielä jäljellä. Testiä tehdessä on myös mahdollista palata takaisin pohtimaan edellisiä kysymyksiä.

Testattava saa testin tuloksen näkyviin heti testin jälkeen. Samalla hän näkee väärin menneet kysymykset ja oikeat vastaukset, mutta vielä toistaiseksi lisäselityksiä kysymyksissä ei ole.

- Järjestelmään voisi tulevaisuudessa lisätä selitykset, miksi tietty vastaus on oikein, pohtii Laasonen.

Oikea tieto on ensiarvoisen tärkeää

Vesityökorttitestin tarkoituksena on varmistaa, että talous- ja allasveden parissa työskentelevillä henkilöillä on hyvät perustiedot vedenkäsittelystä ja siihen liittyvästä hygieniasta. Osaaminen on ensiarvoisen tärkeää veden laadun varmistamiseksi.

Testiin voi valmistautua itse opiskelemalla tai osallistumalla tarjolla oleviin koulutuksiin. Koulutuksia tarjoavat esimerkiksi Valviran hyväksymät testaajat. Valvira ei järjestä koulutusta eikä myöskään vastaa koulutuksesta, julkaisuista tai opiskelumateriaaleista, joita eri tahot mahdollisesta antavat.

- Kannustan kaikkia, myös testiä uusimaan meneviä, osallistumaan koulutukseen, vaikka koulutukseen osallistuminen ei ole edellytys testiin osallistumiselle. Ja toki asioita voi opiskella myös omatoimisesti. Myöskään kertaus ei ikinä ole hukkaan mennyttä aikaa, Laasonen muistuttaa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Heli Laasonen, p. 0295 209 631