Webinaari 20.3.2024: Yhteisöllinen asuminen sosiaalihuollon palveluna

Julkaisuajankohta 15.2.2024 12.48

Valvira ja aluehallintovirastot järjestivät webinaarin sosiaalihuoltolain 21 b §:n mukaisesta yhteisöllisestä asumisesta. Webinaarin tarkoituksena oli ohjata ja tukea yhteisöllisen asumisen kehittämistä, toimeenpanoa ja omavalvontaa. Lisäksi tavoitteena oli selkiyttää yhteisölliseen asumiseen liittyviä rekisteröintikäytäntöjä sekä tuoda esille hyviä käytäntöjä yhteisölliseen asumiseen liittyen.

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen eri asiakasryhmille järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.   

Kohderyhmä: Julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asumispalveluista ja kotihoidosta vastaavat johtajat, esihenkilöt, valvonnan vastuuhenkilöt ja valvontatyötä tekevät.

Aika: keskiviikko 20.3.2024 kello 13.00–16.00 

Paikka: Teams

Puheenjohtaja: ylitarkastaja Elina Uusitalo 

Sihteeri: ylitarkastaja Susanna Kaartinen

Ohjelma

13.00–13.05 Tilaisuuden avaus 
puheenjohtaja Elina Uusitalo, Valvira

13.05–13.55 Mistä yhteisöllisessä asumisessa on kyse lainsäädännön näkökulmasta
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM, esityksen diat (pdf, ei-saavutettava)

13.55–14.35 Hyvinvointialueen kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta 
kotihoidon palvelupäällikkö Miia Inna, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 

Yhteisöllisen asumisen toimintamallin kehittäminen 
sektorijohtaja Pia Vähäkangas, Pohjanmaan hyvinvointialue
    
Tauko 10 min

14.45–15.20 Yhteisöllisen asumisen rekisteröinti, esityksen diat (pdf)
ylitarkastaja Ilkka Kokkoniemi, Valvira ja
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Varpu Kovero, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

15.20–15.55 Yhteisöllisen asumisen omavalvontaan ja valvontaan liittyvät keskeiset asiat, esityksen diat (pdf)
ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, Valvira ja
ylitarkastaja Anita Paavola, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
    
15.55–16.00 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 
puheenjohtaja Elina Uusitalo, Valvira

Tapahtuma