Webinaarit 24.11. ja 1.12.: Valvontalain mukaiset uudet rekisteröintiprosessit ja Soteri

Julkaisuajankohta 23.10.2023 9.12

Valviran ja aluehallintovirastojen järjestämät webinaarit käsittelivät valvontalain mukaista rekisteröintiprosessia sekä kertoivat tarkemmin uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista. Webinaarit pidettiin perjantaina 24.11.2023 kello 8.30–14.30 ja perjantaina 1.12.2023 kello 8.30–15.00.

Webinaareissa käsiteltiin valvontalain mukaista uutta rekisteröintiprosessia sekä uutta palveluntuottajarekisteri Soteria. 

Uusi sote-valvontalaki korvaa nykyisin voimassa olevat yksityisestä terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta annetut lait 1.1.2024 alkaen. Lakimuutoksen myötä sekä yksityisiä että julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia koskevat jatkossa samat menettelyt. Valvontalain myötä alkuvuodesta otetaan lisäksi käyttöön uusi Soteri-rekisteri, joka muuttaa palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä.

Ajankohta: perjantai 24.11.2023 kello 8.30–14.30 ja perjantai 1.12.2023 kello 8.30–15.00
Paikka: Teams
Järjestäjä: Valvira ja aluehallintovirastot
Puheenjohtaja: lakimies Arttu Malava, Valvira

Tilaisuudet oli tarkoitettu:

  • Yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille
  • Julkisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjille
  • Terveydenhuollon itsenäisille ammatinharjoittajille
  • Sosiaalihuollon ilmoituksenvaraisille palveluntuottajille

Varhaiskasvatuksen yksityisille palveluntuottajille tullaan järjestämään oma koulutus.

Webinaarit pidettiin Teamsissä. Tilaisuudet olivat maksuttomia ja kaikille avoimia. Webinaarit olivat samansisältöiset, mutta joulukuun (1.12.) webinaarissa oli myös ruotsinkielinen puheenvuoro. 

Lue lisää Soteri-rekisteristä. 

Ohjelma 24.11.2023 ja 1.12.2023

Tilaisuuden avaus ja käytännön asiat, osaston johtaja Helena Mönttinen, Valvira, esityksen diat (pdf), Mönttisen esityksen videotallenne

Tilaisuuden avaus, Valvira, lakimies Arttu Malava, Valvira, esityksen diat (pdf), Malavan esityksen videotallenne

Johdatus päivän aiheisiin, lakimies Laura Nokela, Valvira, esityksen diat (pdf), Nokelan esityksen videotallenne

Palveluntuottajan rekisteröinti, lakimies Arttu Malava, Valvira, lakimies Laura Nokela, Valvira, esityksen diat (pdf), Malavan ja Nokelan esityksen videotallenne

Palveluyksikön rekisteröinti, lakimies Arttu Malava, Valvira, esityksen diat (pdf)
ylitarkastaja Milja Markkanen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, esityksen diat (pdf), Malavan ja Markkasen esityksen videotallenne

Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro, johtaja Jaska Siikavirta, sosiaali- ja terveysministeriö, esityksen diat (pdf), Siikavirran esityksen videotallenne

Yhteisen palveluyksikön rekisteröinti, ylitarkastaja Toini Lantto, Valvira, lakimies Laura Nokela, Valvira, esityksen diat (pdf), Lanton ja Nokelan esityksen videotallenne

Palveluyksikön muutosten rekisteröinti, ylitarkastaja Ilkka Kokkoniemi, Valvira, yksikön päällikkö, Pauli Kamsula, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, esityksen diat (pdf), Kokkoniemen ja Kamsulan esityksen videotallenne

Rekisteröinnin ajankohtaisia kysymyksiä, sosiaalihuollon ylitarkastaja Mirka Mäkipää, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti, Lapin aluehallintovirasto, esityksen diat (pdf), Mäkipään ja Knuutin esityksen videotallenne

Registreringsprocesserna i enlighet med tillsynslagen, överinspektör för hälsovården Miita Springare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, föreställningen (pdf), föreställningens videoinspelning

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteri, Soteri, projektipäällikkö Seppo Suorsa, Valvira, esityksen diat (pdf, ei-saavutettava), Suorsan esityksen videotallenne

Päivän päätös, lakimies Arttu Malava, Valvira, esityksen diat (pdf)

Tapahtuma