Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia ja toimipaikkoja vuosi vuodelta enemmän

23.3.2023 09:40

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien ja toimipaikkojen määrät kasvavat vuodesta toiseen. Vuonna 2022 Valvira myönsi 196 uutta yksityisen terveydenhuollon lupaa. Tämä on 27 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Muutoslupia myönnettiin 78 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 1014. Muutoslupa täytyy hakea silloin, kun toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia tai voimassa olevaan lupaan lisätään uusi toimipaikka.

Yhteensä vuoden 2022 lopussa Valviran luvalla toimi 1 034 yksityistä terveydenhuollon palveluntuottajaa ja 8 728 toimipaikkaa. Uusia toimipaikkoja tuli 395. Suurin yksityisen terveydenhuollon palveluala on avohoidon lääkäripalvelut, jossa toimii noin 36 % terveydenhuollon palveluntuottajista.

Palveluntuottajien määrät ja toimipaikat löytyvät pääosin tekstistä.

Valviran luvalla toimivien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien määrät ja toimipaikat vuosina 2020–2022

Palveluntuottaja tarvitsee Valviralta uuden toimiluvan silloin, kun se aikoo toimia useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Yhden aluehallintoviraston alueella toimiva palveluntuottaja hakee lupaa aluehallintovirastosta.

Sosiaalihuollon lupahakemusten määrä entisellä tasolla

Yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien ja toimintayksiköiden määrissä ei vuonna 2022 tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden lopussa Valviran luvalla toimi 60 yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajaa, kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintayksiköiden määrä oli sama kuin vuotta aiemmin, 922. Muutoslupia Valvira myönsi 39 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin palveluala on jo usean vuoden ajan ollut vanhuspalvelut, jossa toimii yli 39 % yksityisistä sosiaalihuollon palveluntuottajista.

Palveluntuottajien määrät ja toimipaikat löytyvät pääosin tekstistä.

Valviran luvalla toimivien sosiaalihuollon palvelujen tuottajien määrä ja toimintayksiköt vuosina 2020–2022

Lisätietoa yksityisten palveluntuottajien luvista vuodelta 2022 toimintakertomuksessamme (pdf)

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331