EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettu erikoislääkäri

Laillistettavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain Valviran myöntämän laillistuksen saanut henkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa erikoislääkärin ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille.

Erikoislääkärin laillistus voidaan myöntää Suomessa laillistuksen saaneelle lääkärille. Lue EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden lääkäreiden laillistusprosessista verkkosivultamme. Hae oikeutta harjoittaa erikoislääkärin ammattia Valviralle osoitetulla hakemuksella.

Näin haet erikoislääkärin laillistusta

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen postilla Valviraan. Kaikkien asiakirjojen toimittaminen heti hakemuksen liitteenä nopeuttaa hakemusprosessia. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki asiakirjat ja selvitykset ovat saapuneet Valviraan. Ethän lähetä hakemusta tai liitteitä etukäteen sähköpostilla. Se hidastaa hakemuksen käsittelyä. Aiemmin toimitettuja asiakirjoja ei tarvitse uudelleen lähettää Valviraan.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Toimita alla luetellut liiteasiakirjat (1–4) virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita antaa julkinen notaari Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita kopiot julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postilla Valviraan.

Aiemmin toimitettuja asiakirjoja ei tarvitse uudelleen lähettää Valviraan.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 1. Passi, EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti, muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja (henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Erikoislääkärin tutkintotodistus sekä oppilaitoksesi virallinen sähköpostiosoite ja maapostiosoite
  Jos ilmoitat yhteystiedot, Valvira voi tarkastaa tutkintosi oikeellisuuden. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoja suoraan oppilaitoksestasi, sinun tulee toimittaa tutkintotodistus Apostille- tai Grand Legalisation -menettelyllä vahvistettuna. Virallisesti oikeaksi todistettua kopiota ei tarvitse toimittaa, jos Valvira tarkastaa tutkintosi suoraan oppilaitoksestasi.
  TAI
  Tutkintotodistus Apostille- tai Grand Legalisation -menettelyllä koulutusvaltiossa laillistettuna. Menettelyn pitää todistaa tutkintotodistuksen allekirjoittaneen henkilön asema ja oikeus allekirjoittaa kyseinen asiakirja.
  Varmistaaksesi, miten tutkintotodistus tulisi laillistaa koulutusmaassasi, ota yhteys koulutusmaasi ulkoministeriöön tai vastaavaan tahoon. Löydät lisätietoja Apostille- ja Grand legalisation menettelystä verkkosivultamme.
 3. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Good Standing). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus on toimitettava kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. Jos olet harjoittanut ammattia sellaisessa maassa, joka ei rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, toimita edellä mainitun maan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia tai muu luotettava selvitys asiasta.
 4. Vapaamuotoinen suostumus sille, että Valvira voi tarvittaessa toimittaa hakemusasiakirjasi suomalaiseen oppilaitokseen sinulle maksullista asiantuntijalausuntoa varten.

  Seuraavat kohdissa 5–8 mainitut liitteet eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia, koska ne voivat olla tarpeen asiantuntijalausuntoa varten.  Näiden toimittaminen on etusi mukaista, kun Valvira vertaa suorittamaasi koulutusta vastaavaan suomalaiseen koulutukseen.
 5. Oppilaitoksen antama selvitys, josta käy tarkemmin ilmi tutkintosi kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät.
  Jos oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, on oppilaitoksen erikseen vahvistettava, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostitse Valviralle. Mahdollisimman tarkkojen koulutustietojen toimittaminen on etusi mukaista, kun Valvira vertaa suoritetun koulutuksen sisältöä vastaavaan suomalaiseen koulutukseen.
 6. Työtodistukset ammatissa toimimisesta valmistumisen jälkeiseltä ajalta. Työtodistusten on oltava työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 7. Todistus ammattiin liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta
 8. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kaikista 2-7 kohdissa mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, sinun pitää lähettää Valviraan korvaavat muotovaatimukset täyttävät asiakirjat. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.