EU- tai ETA-valtiossa koulutettu sairaanhoitaja, proviisori tai kätilö

Laillistettavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain Valviran myöntämän laillistuksen saanut henkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sairaanhoitajan, kätilön ja proviisorin ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille.

Ammattioikeuden hakeminen

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen Valviraan sähköpostin liitteenä tai postitse. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Lue lisää aineiston toimittamisesta Valviraan verkkosivultamme.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

TAI lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Liitä hakemukseen jäljennökset seuraavista asiakirjoista:

  1. Passi tai EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti (eli kansalaisuuden ja henkilöllisyyden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Tutkintotodistus
  3. Todistus riittävästä kielitaidosta. Katso tarkempia tietoja kielitaitovaatimuksista verkkosivultamme. Ilman osoitusta riittävästä kielitaidosta Valvira voi ainoastaan tunnustaa ammattipätevyyden. Tämä edellyttää, että olet EU- tai ETA-valtion kansalainen tai siihen rinnastettava, ja olet suorittanut koulutuksesi EU- tai ETA-valtiossa. Ammattipätevyyden tunnustaminen ei oikeuta toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilönä tai käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä Suomessa. Lue lisää ammattipätevyyden tunnustamisesta.

    Seuraavat kohdissa 4–6 mainitut liitteet voivat olla tarpeen hakemuksen ratkaisemiseksi. Valvira voi tarkistaa kyseiset tiedot suoraan EU- ja ETA-valtioiden toimivaltaiselta viranomaiselta, eikä sinun tarvitse toimittaa näitä asiakirjoja. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoja toimivaltaiselta viranomaiselta, sinun tulee toimittaa kyseiset todistukset itse.
  4. Korkeintaan kolme kuukautta vanha todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu. Esimerkiksi Certificate of Current Professional Status. Jos ammatinharjoittamisoikeus on myönnetty useassa eri maassa, todistus on toimitettava kaikista maista. TAI Jos haluat, että Valvira tarkistaa oikeuden suoraan toimivaltaiselta viranomaiselta, ilmoita kaikki maat, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia.
  5. Toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, miten ammattipätevyytesi vastaa ammattipätevyysdirektiivin 2005/36/EY vaatimuksia.
  6. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 4 ja 5 mainituista asiakirjoista. Käännösten on oltava Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, käännös voidaan hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.