EU- tai ETA-valtiossa sosiaalialan ammattiin koulutetut

Sosiaalityöntekijänä, sosionomina, geronomina ja kuntoutuksen ohjaajana työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Lähihoitajan nimikkeen käyttäminen sosiaalialan työssä edellyttää nimikesuojauksen rekisteröintiä Valviran rekisteriin. Valvira myöntää hakemuksesta ammatinharjoittamisoikeuksia ja nimikesuojauksia myös ulkomaisten tutkintojen perusteella.

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen Valviraan sähköpostin liitteenä tai postitse. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Lue lisää aineiston toimittamisesta sähköpostilla Valviraan verkkosivultamme.

TAI lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Jos sinulla on mahdollisuus käyttää vahvaa tunnistautumista, voit tehdä hakemuksen ja lisätä liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköisen asioinnin tunnistustapoja ovat pankkitunnistus, mobiilivarmenne ja organisaatiokortti.

Palvelussa perustat itsellesi asiointitilin, johon voit tarvittaessa myöhemminkin kirjautua. Tili täytyy käydä aktivoimassa sähköpostiin lähetetyn linkin kautta kirjautumalla.

Kun olet täyttänyt asiointipalvelussa asiointikielesi ja yhteystietosi, pääset tekemään hakemuksen. Saat vahvistuksen hakemuksen lähettämisestä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Katso lisää ohjeita sähköisen asioinnin käyttämisestä verkkosivultamme.

Liitä hakemukseen kopiot seuraavista asiakirjoista:

 1. Passi, EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti, muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja (eli henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Sinun ei tarvitse toimittaa henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistavaa asiakirjaa, jos teet hakemuksen Valviran sähköisessä asiointipalvelussa. Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Tutkintotodistus ja sen liite (esim. diploma supplement, academic transcript)

  Kohdissa 3–5 mainitut liitteet eivät välttämättä ole pakollisia, mutta suositeltavia, koska ne voivat olla tarpeen asiantuntijalausuntoa varten. Hakemuksen arvioimiseksi tarvitaan tarpeeksi kattavat koulusta koskevat tiedot, joiden avulla mahdolliset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen voidaan määrittää.
 3. Oppilaitoksen antama selvitys, josta käy tarkemmin ilmi tutkintosi kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät.
  Jos oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, on oppilaitoksen erikseen vahvistettava, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostilla Valviralle. Mahdollisimman tarkkojen koulutustietojen toimittaminen on etusi mukaista, kun Valvira vertaa suoritetun koulutuksen sisältöä vastaavaan suomalaiseen koulutukseen.
 4. Työtodistukset ammatissa toimimisesta valmistumisen jälkeiseltä ajalta. Työtodistusten pitää olla työnantajan laatimia, ja niistä pitää käydä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 5. Todistus ammattiin liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta
   
 6. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Current Professional Status). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. Jos olet harjoittanut ammattia sellaisessa maassa, joka ei rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, toimita edellä mainitun maan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, tai muu luotettava selvitys asiasta.
 7. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 2-6 mainituista asiakirjoista. Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.
 8. Vapaamuotoinen suostumus sille, että Valvira voi tarvittaessa toimittaa hakemusasiakirjasi suomalaiseen oppilaitokseen sinulle maksullista asiantuntijalausuntoa varten.
Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.