Ammatinharjoittamisoikeutta ei voida myöntää takautuvasti 

Julkaisuajankohta 24.11.2023 11.59
Uutinen
Lääkärillä kädessään kirjoitusalusta ja kynä.

Valvira on vastaanottanut ammattioikeushakemuksia, joissa lääketieteen perustutkinnon muussa EU- tai ETA-maassa suorittaneet hakevat täyttä lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta takautuvasti valmistumispäivämäärästä alkaen. Ammatinharjoittamisoikeutta ei voida kuitenkaan myöntää takautuvasti.

Valvira jättää tutkimatta sellaiset hakemukset, joissa hakijalle on jo aiemman käytännön mukaisesti myönnetty täysi ammatinharjoittamisoikeus. Ammatinharjoittamisoikeus myöntämispäivämäärineen on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki), jota ylläpidetään valvontaa varten. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään aina päätöksentekopäivästä alkaen. Valvonnallisista syistä rekisteriin vietyjen ammatinharjoittamisoikeuksien alkamispäivämääriä ei voi takautuvasti muuttaa. Rekisteriin viedyt henkilön ammattioikeudet eivät voi vaihdella sen mukaan, milloin rekisteritietoja tarkastellaan. 

Aiemmin henkilöille myönnettiin rajoitettu ammatinharjoittamisoikeus, jolla sai työskennellä johdon ja valvonnan alaisena kolmen vuoden ajan. Täydet lääkärin ammatinharjoittamisoikeudet on myönnetty, kun toisessa EU- tai ETA-maassa vaadittavan tutkinnon jälkeinen ammatillinen harjoittelu on hyväksytysti suoritettu. 

Takautuvaa oikeuden myöntämistä koskevien pyyntöjen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden antama ratkaisu, jonka mukaan Valvira voi myöntää hakijalle suoraan täyden ammatinharjoittamisoikeuden vertaamalla hakijan ammattipätevyyttä Suomessa vaadittavaan ammattipätevyyteen. Vertailua käytetään soveltuvin osin jatkossa EU- tai ETA-maassa valmistuneiden lääkäreiden ammattioikeushakemuksissa.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen p. 0295 209 561
Lisätietoja ruotsiksi sähköpostilla [email protected]

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet Sosiaali- ja terveydenhuolto