Ammattioikeutensa takaisin saaneiden määrä nousi

6.2.2023 10:15

Viime vuonna hieman useampi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö sai menetettyjä ammattioikeuksiaan takaisin verrattuna edelliseen vuoteen. Valvira palautti ammattioikeuksia kokonaan tai osittain 33 hakijalle. Kaikkiaan valvontalautakunta ratkaisi viime vuonna 76 asiaa, joissa ammattihenkilö haki oikeuksiaan takaisin. Kokonaan hyväksytyistä hakemuksista 10 oli sellaisia, joissa aiempi ammattioikeuden poisto on perustunut ammattihenkilön omaan pyyntöön. Lisäksi neljälle aiemmin tehdylle väliaikaiselle kiellolle harjoittaa ammattia tai käyttää ammattinimikettä ei ollut enää potilasturvallisuuden perusteella tarvetta, joten väliaikaiset kiellot voitiin päättää.

Viime vuonna yhteensä 91 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä menetti ammattioikeutensa. Määrä nousi hieman edellisvuodesta, jolloin oikeutensa menetti 86 ammattihenkilöä. Ammatinharjoittamisoikeuden rajoituspäätöksiä tehtiin 39 vuonna 2022. Näistä lääkäreitä koskevia oli 24, joista lääkkeenmääräämisoikeutta koskevia rajoituspäätöksiä oli 19.

Ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on usein päihdeongelma, muut terveydentilaan liittyvät syyt, ammattitaidon puutteet tai muu epäasianmukainen toiminta. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi menettää oikeutensa harjoittaa ammattiaan tai hänen oikeuksiaan voidaan rajoittaa, jos se on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi perusteltua. Tavoitteena on silloin estää asiakkaiden ja potilaiden hoidon vaarantuminen.

Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat asiat käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Lautakunta käsittelee myös asiat, jotka koskevat ammattinimikkeen käytön kieltämistä ja kirjallista varoitusta.

Valviran julkaisemia valvontalautakunnan tilastoja terveydenhuollon ammattihenkilöistä on saatavilla avoimen datan palvelussa (avoindata.fi). Tiedot koskevat laillistettujen lääkäreiden ja sairaanhoitajien sekä terveydenhuollon nimikesuojattujen lähihoitajien ammattioikeuksien menetystä tai rajoittamista vuosina 2010–2022.

Omasta pyynnöstä ammattioikeudestaan luopuneiden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2022.  Aiheesta lisää Valviran verkkosivuilla (valvira.fi).

Lisätietoja:

Lakimies Anna Valkeajoki, 0295 209 411