Hyvinvointialueella on vastuu tarkastaa alueensa rajatut lääkevarastot

3.5.2023 10:00

Hyvinvointialueella on velvollisuus tarkastaa alueellaan olevat sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot vuosittain. Tarkastusvelvollisuus koskee hyvinvointialueen omissa sekä yksityisten palveluntuottajien yksiköissä olevia rajattuja lääkevarastoja. Käytännössä tarkastuksen voi tehdä terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla on riittävä lääkehoidon koulutus ja osaaminen. 

Tarkastuksessa tulee varmistua esimerkiksi, että 

  • lääkkeet säilytetään lukitussa tilassa ja oikeassa lämpötilassa
  • lääkevarastossa ei ole vanhentuneita tai muuten käyttöön soveltumattomia lääkkeitä
  • huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kulutusta seurataan kirjallisesti
  • lääkevalikoima vastaa lääkehoitosuunnitelmaa.

Rajatun lääkevaraston ylläpitäjän tulee korjata tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet hyvinvointialueen antaman ohjauksen mukaisesti.

Hyvinvointialue raportoi tekemästään tarkastuksesta aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa aloittaa viranomaisvalvonnan. 

Valvira ja aluehallintovirastot ovat antaneet asiasta yksityiskohtaisen ohjeen, joka koskee hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää.

Rajattu lääkevarasto on tarkoitettu käytettäväksi vain ennakoimattomissa ja äkillisissä lääkehoidon tarpeissa, jolloin esimerkiksi hoivakotien asiakkaita ei tarvitse siirtää terveydenhuollon päivystykseen öisin ja viikonloppuisin yksinomaan lääkkeen saamista varten.

Lisätietoa rajatusta lääkevarastosta (valvira.fi)

Rajattujen lääkevarastojen valvonta raportointipohja (docx)

Lisätietoja:

Valvira, ylitarkastaja Mervi Lukkarinen, 0295 209 341
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Anne Lindfors-Niilola, 0295 016 118, sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio, 0295 016 091
Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Kirsi Laitinen, 0295 016 821
Lapin aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Heidi Lahdensivu, 0295 017 006
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Hanna Lintula, 0295 018 088
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Jenni Lahtinen, 0295 018 117
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, 0295 017 598