Hyvinvointialueilla on vastuu valvoa kaikkia alueensa hoivakoteja

22.2.2023 14:30

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat hyvinvointialueita henkilöstömitoituksen valvonnasta iäkkäiden hoivakodeissa. Hyvinvointialueet ovat velvollisia valvomaan kaikkia alueensa hoivakotipalvelun tuottajia, sekä omaa palvelutuotantoaan että yksityisiä palveluntuottajia. Valvontavastuu ulottuu myös sellaisiin alueella sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin, joilta hyvinvointialue ei hanki palveluja.

Hyvinvointialueen tulee varmistaa, että henkilöstömitoitus vastaa asiakkaiden palvelutarvetta ja että se on lainsäädännön mukainen. Yksityisillä palveluntuottajilla henkilöstömitoituksen on myös vastattava niille myönnettyä toimilupaa. Valvonnan täytyy olla jatkuvaa, ja riittämättömään henkilöstömitoitukseen tulee puuttua viipymättä. 

Hyvinvointialueen on tehtävä asiakasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista ja puutteista viipymättä ilmoitus aluehallintovirastolle. 

Valvontaviranomaiset seuraavat hyvinvointialueiden tekemää valvontaa. Jos se ei ole riittävää, valvontaviranomaiset voivat antaa alueelle ohjausta tai aloittaa erillisen valvonnan.

Lisätietoa Valviran ja aluehallintovirastojen ohjeesta (pdf)

Lisätietoja Valvirasta:
Ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, 0295 209 283
Ylitarkastaja Elina Uusitalo, 0295 209 334
[email protected]

Lisätietoja aluehallintovirastoista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio 
Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Kirsi Laitinen 
Lapin aluehallintovirasto sosiaalihuollon, ylitarkastaja Merja Isoaho 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Heidi Seppälä 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Kirsi Harju 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola-Kaivo-oja
[email protected]

Hyvinvointialueet ovat nyt ensisijaisia sote-valvojia (valvira.fi)

Hyvinvointialueita valvotaan systemaattisesti (valvira.fi)