Laki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa myös yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta

Julkaisuajankohta 20.6.2024 11.46
Uutinen
Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tuli voimaan vuoden alussa ja sen myötä myös yksityisten elinkeinonharjoittajien on tehtävä omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan palvelun tuottamiseen liittyvät keskeiset riskit sekä toimet palvelun laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Pääosa omavalvontasuunnitelmaan kirjattavista asioista on sellaisia, joita yksityisten elinkeinonharjoittajien on pitänyt pohtia myös aiemmin.

Omavalvontasuunnitelmaa koskevat vaatimukset tulevat valvontalaista, minkä lisäksi Valvira on antanut omavalvontasuunnitelmaa koskevan määräyksen, jossa tarkennetaan suunnitelman sisältöä, laatimistapaa ja seurantaa. Tarkoituksena on, että yksityiset elinkeinonharjoittajat soveltavat määräystä oman toiminnan laajuuden mukaan. Mitä monipuolisempaa ja riskialttiimpaa palvelutoiminta on, sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi omavalvontasuunnitelman on oltava.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan vastuulla on huolehtia siitä, että toiminta vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräystä. Omavalvontasuunnitelma laaditaan ensisijaisesti omaa toimintaa sekä palveluita käyttäviä asiakkaita ja potilaita varten. Suunnitelman avulla varmistetaan päivittäisen toiminnan asianmukaisuus ja toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen.

Tulossa kaksi webinaaria

Valvira järjestää elo-syyskuussa pienille yksityisille sote-palveluntuojille tarkoitetun webinaarin, jossa käydään läpi omavalvontasuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Webinaari pidetään perjantaina 30.8. kello 10–11.30. Tutustu tarkemmin tapahtuman ohjelmaan ja lähetä kysymyksesi meille ennakkoon anonyymilla kysymyslomakkeella.

Järjestämme vastaavan webinaarin keskisuurille ja suurille palveluntuottajille perjantaina 6.9. 

Lisätietoja

lakimies Arttu Malava, 0295 209 231 (poissa 24.–30.6., 4.–30.7. ja 7.–11.8.)
lakimies Niina Porkola, 0295 209 359 (poissa 27.–28.6. ja 12.7.–13.8.)
lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402 (poissa 19.–20.6., 5.7., 12.7., 19.7., 29.7.–16.8.)

Webinaari 30.8. omavalvontasuunnitelmaa koskevasta Valviran määräyksestä pienille palveluntuottajille

Webinaari 6.9. omavalvontasuunnitelmaa koskevasta Valviran määräyksestä keskisuurille ja suurille palveluntuottajille

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta

Omavalvontamääräys on julkaistu

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuolto