Omavalvontamääräys on julkaistu

Julkaisuajankohta 15.5.2024 10.06
Uutinen
Hoitaja ja nainen seisomassa.

1.1.2024 voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskeva laki velvoittaa julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman. Valvira on julkaissut 14.5. määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja seurannasta. Siinä annetaan myös ohjeistusta suunnitelman sisällöstä. Määräys astuu voimaan 15.5.2024. Määräystä sovelletaan kunkin palveluntuottajan toiminnan laajuuden ja luonteen mukaan.

Omavalvontasuunnitelmassa palveluntuottaja kuvaa palveluyksikköön kuuluvien palvelujen tuottamiseen liittyvät keskeiset riskit. Lisäksi suunnitelmassa pitää kertoa, miten palveluntuottaja ja henkilöstö valvovat ja varmistavat palvelujen laadun, asianmukaisuuden, turvallisuuden ja asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden. Suunnitelman tarkoituksena on toimia palveluyksikön omavalvonnan runkona, jonka perusteella päivittäisen toiminnan asianmukaisuus varmistetaan ja toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja yhtenäisin perustein. 

Omavalvontasuunnitelman laatiminen koskee nykyään myös julkista terveydenhuoltoa ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Julkisessa terveydenhuollossa omavalvontasuunnitelmaa vastaava asiakirja on tähän saakka ollut nimeltään suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Myös yksityisten elinkeinonharjoittajien on aiemmin pitänyt pohtia vastaavia asioita ja kysymyksiä, mutta nyt heidänkin tulee koota ne yhteen suunnitelmaan Valviran määräyksen mukaisesti toiminnan laajuus huomioiden. Sosiaalihuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa omavalvontasuunnitelma on ollut käytössä jo ennen sote-valvontalakia. Aiempien suunnitelmien sisällöt ovat hyödynnettävissä uusien suunnitelmien laatimisessa. 

Lue lisää

Tutustu omavalvontamääräykseen Finlexissä.
Lisätietoa omavalvonnasta verkkosivuillamme
Usein kysyttyjä kysymyksiä omavalvontamääräyksestä on koottu verkkosivuillemme. 

Lisätietoja

lakimies Niina Porkola, 0295 209 359
lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402
lakimies Arttu Malava, 0295 209 231 (20.5.2024 alkaen)

Sosiaali- ja terveydenhuolto