Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen henkilöstötarpeen arviointitaulukko päivitetty

3.7.2023 12:15

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen viitteellinen henkilöstötarpeen arviointitaulukko on päivitetty. Päivityksessä on otettu huomioon vuoden 2023 alusta voimaan tulleet sosiaalihuoltolain asumispalveluja koskevat muutokset. Taulukon soveltamiseen on julkaistu erillinen ohje.

Taulukon avulla lupa- ja valvontaviranomaiset arvioivat yhtenäisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa tarvittavan henkilöstön määrää. Taulukossa esitetyt ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstön suositellut vähimmäismitoitukset perustuvat valvonnan kautta syntyneeseen vakiintuneeseen näkemykseen henkilöstön tarpeesta. Myös palveluntuottajat ja hyvinvointialueet saavat taulukon avulla apua palvelujensa henkilöstömitoituksen arvioimiseen.

Asumispalvelujen henkilöstötarvetta arvioidaan taulukossa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen sekä heidän tarvitsemansa muun tuen perusteella. Henkilöstömitoituksen arvioinnissa on mahdollista hyödyntää myös toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaria eli TUVA-mittaria sekä RAI-arviointijärjestelmän toimintakykyä kuvaavien mittarien tietoa (RAI = Resident Assesment Instrument). Taulukkoon on lisätty osia interRAI-CMH arviointijärjestelmästä, jotka soveltuvat aiempia mittareita paremmin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelutarpeiden arvioimiseen avopalveluissa.

Asiakastyötä tekevän henkilöstön riittävyyttä ei arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella, vaan henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi perustuu aina yksikkökohtaiseen kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä muut olosuhteet, kuten toimitilat ja avustavan henkilöstön määrä.


Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen viitteellinen henkilöstömitoituksen arviointitaulukko (pdf, ei saavutettava)

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen viitteellistä henkilöstötarpeen arviointitaulukkoa koskeva ohje (pdf)

Lisätietoja:
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 164
Ylitarkastaja Ilkka Kokkoniemi, Valvira, 0295 209 367 (13.7.2023 alkaen)