Mitä tapahtuu tupakka- ja nikotiinitoimialan valvonnassa vuonna 2024?

Reija Kauppi 26.3.2024 / 2.4.2024 14:37

Tupakka- ja nikotiinitoimialaa on tyypillisesti leimannut kahtiajako elinkeinovapauden sekä kansanterveydellisten vaikutusten välillä. Suomessa tupakoinnin terveyshaittojen ehkäisyä on edistetty tupakkalailla jo vuodesta 1976. Nykylain tavoitteena on, että väestöstä enintään viisi prosenttia käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030. Kansallisen sääntelyn perustana ja tukena toimii EU-lainsäädäntö. Lainsäädännön asteittainen kiristyminen on johtanut positiivisiin tuloksiin tupakoinnin vähentymisessä. Uusia haasteita on kuitenkin selätettävänä.

Tuotekehittely ja erilaiset tuotteet jatkuvana haasteena

Tupakkalainsäädäntö perustuu erilaisten tuotteiden tarkkarajaiseen määrittelyyn, ja erilaisia tuotteita koskee eri sääntely. Lainsäädäntö ja tupakkateollisuus käyvätkin jatkuvaa kilpajuoksua sääntelyn kiristämisen ja tuotekehittelyn välillä. Valvontaa haastaa myös tuotteiden varieteetti – esimerkiksi sähkösavukkeet voivat olla uudelleen täytettäviä tai kertakäyttöisiä mutta mahdollisesti ladattavia. Lisäksi niitä voidaan käyttää nikotiinilla tai ilman, nestesäiliöllä tai patruunalla.

Huhtikuusta 2023 niin kutsuttuja nikotiinipusseja on käsitelty tupakkalaissa tupakan vastikkeina. Aikaisemmin tuotteita pidettiin pääsääntöisesti lääkelain alaisina tuotteina. Nikotiinipusseja koskeva sääntely on ollut jo vuosia epäselvässä tilanteessa. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan tupakkalain muutosta, jolla sääntelyä selkeytetään. Nähtäväksi jää, minkälaisia vaikutuksia nikotiinipussien saatavuuden lisääntymisellä on tupakkalain tavoitteeseen pääsemiseksi.

Uuden sukupolven nikotiinin käyttö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan perinteisen tupakoinnin vähentyessä on sähkösavukkeiden käyttö erityisesti nuorten keskuudessa kaksinkertaistunut vuodesta 2021 vuoteen 2023. Havaintoja käyttökokeilujen lisääntymisestä on tehty jopa ala-asteikäisten lasten keskuudessa.

Käytön lisääntymistä selittänee kiivas tuotekehittely ja markkinointi. Tuotteiden trendikäs ulkonäkö väreineen, muotoineen ja kuvioineen on suunniteltu vetoamaan lapsiin ja nuoriin. Perinteisten sähkösavukkeiden rinnalle on noussut sähkösavukkeita muistuttavien laitteiden ja makunesteiden käytön lisääntyminen. Kyseessä on huolestuttavasti leviävä trendi-ilmiö.

Viime vuosina ilmoitukset ja havainnot lainvastaisesta markkinoinnista ovat Valvirassa lisääntyneet. Markkinointia toteutetaan erityisesti nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla, ja mainoskasvoina hyödynnetään tunnettuja some-vaikuttajia ja julkisuuden henkilöitä. Tämä luo lapsille ja nuorille vääristyneitä mielikuvia ja antaa harhaanjohtavaa tietoa tuotteiden haitallisuudesta. Markkinoinnissa törmätään myös erilaisiin tuotteiden ekologisuuteen ja terveellisyyteen liittyviin harhaanjohtaviin väitteisiin.

Laajamittaisia ja vaikuttavia toimia tarvitaan välittömästi

Maailman terveysjärjestö (WHO) on tuonut vastikään esiin erityishuolen lasten ja nuorten suojelemiseksi tupakkalain alaisilta tuotteilta. Myös Suomen on osallistuttava suojelemiseen kaikin keinoin. Tupakka- ja nikotiinituotteet eivät ole tavanomaisia kulutushyödykkeitä saati terveystuotteita, vaan ne ovat terveydelle haitallisia. Erityisesti nuorten ja lasten lisääntyneellä käytöllä on jo nyt havaittavissa laajoja ja monialaisia haittavaikutuksia, eikä kaikkea voida vielä edes ennustaa.

Nyt on korkea aika ottaa loppukiri tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Työtä riittää tulevina vuosina myös valvovan viranomaisen pöydällä.

Kirjoitus on osa Valviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen julkaisemaa blogikirjoitusten sarjaa.

Lue lisää

WHO:n uutinen: Urgent action needed to protect children and prevent the uptake of e-cigarettes

THL: blogikirjoitus: Uudet nikotiinituotteet tulivat rytinällä lasten ja nuorten arkiympäristöihin

OPH: Rakennetaan yhdessä nikotiiniton oppimisympäristö

Reija Kauppi

lakimies