Miten raskaudenkeskeytyslainmuutokset vaikuttavat lupien hakemiseen?

Julkaisuajankohta 31.8.2023 10.54
Uutinen
Valoisa sairaalakäytävä, epäselviä ihmishahmoja.

Raskaudenkeskeytyslaki uudistuu Oma tahto 2020 -kansalaisaloitteen seurauksena. Muutokset tulevat voimaan 1.9.2023 ja vaikuttavat lääkärien työhön sekä Valviran raskaudenkeskeytys- ja steriloimisasioiden lautakunnan toimintaan.

Raskaana olevan oma päätös riittää alle 12 viikkoa kestäneen raskauden kohdalla

Lain muutoksen jälkeen alle 12 viikkoa kestäneen raskauden keskeyttämiseen ei jatkossa tarvita lääkärin lähetettä tai päätöstä. Raskaana oleva saa halutessaan raskaudenkeskeytyksen aina, jos raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa. Keskeytystä hakevan ei tarvitse perustella päätöstään. Myöskään sikiön vaikeaa sairautta epäiltäessä ei tarvitse hakea lupaa keskeytykseen Valviralta, jos raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa.

Tähän asti raskaana oleva on yleensä käynyt ensin terveysasemalla, jossa lääkäri on tehnyt lähetteen raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksikköön. Jatkossa raskaana oleva voi olla suoraan yhteydessä raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksikköön, koska erillistä lääkärinlausuntoa ei enää tarvita.

Yli 12 viikkoa kestäneen raskauden keskeyttämiseen tarvitaan lupa jatkossakin

Jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, keskeytykseen on haettava edelleen Valviran raskaudenkeskeytys- ja steriloimisasioiden lautakunnan lupa. Luvan saamiseen vaadittavat perustelut pysyvät ennallaan. Raskauden keskeyttämistä koskevat lomakkeet on päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Lomakkeet ja ohjeet niiden täyttöön löytyvät THL:n verkkosivuilta.

Terveydenhuollon toimijoiden ei tarvitse enää hakea lupaa raskaudenkeskeytyksien tekemiseen

Jatkossa raskaudenkeskeytyksien tekemiseen ei tarvitse hakea erillistä lupaa ja keskeytyksiä voidaan tehdä sairaaloiden lisäksi poliklinikoilla. Tähän asti raskaudenkeskeytyksiin lausuntoja tekevät yksityisen puolen lääkärit ja toimenpiteen suorittaneet sairaalat ovat tarvinneet toimintaansa erillisen luvan Valviralta.  Lisäksi keskeytykset on tehty vain tähän tarkoitukseen nimetyissä sairaaloissa.

​​​Sosiaali- ja terveysministeriön laatimat usein kysytyt kysymykset lakimuutoksesta

STM:n uutinen aiheesta

​​​​​​​Lisätietoja: Lakimies Tuula Stark, 0295 209 548

Sosiaali- ja terveydenhuolto