Hur inverkar ändringarna i lagen om avbrytande av havandeskap på tillståndsansökningarna?

Utgivningsdatum 31.8.2023 10.54
Nyhet
En ljus sjukhuskorridor. Oklara människorfigurer.

Till följd av medborgarinitiativet Egen vilja 2020 förnyas lagen om avbrytande av havandeskap. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2023 och påverkar läkarnas arbete och verksamheten hos nämnden för avbrytande- och steriliseringsfrågor vid Valvira.

Om graviditeten pågått i mindre än 12 veckor är den gravidas eget beslut tillräckligt

För att avbryta en graviditet som pågått i mindre än 12 veckor behövs efter lagändringen i fortsättningen varken läkarremiss eller beslut av en läkare. Den gravida får, om hen vill, alltid avbryta en graviditet som har pågått i mindre än 12 veckor. Den som ansöker om abort behöver inte motivera sitt beslut. Om graviditeten pågått i mindre än 12 veckor och om man misstänker att fostret har en svår sjukdom behöver man inte heller ansöka om tillstånd från Valvira för att avbryta graviditeten.

Hittills har den gravida vanligen först besökt en hälsovårdscentral där en läkare har skrivit en remiss till en enhet som utför aborter. Eftersom ett särskilt läkarutlåtande i fortsättningen inte längre behövs kan den gravida ta kontakt direkt med en enhet som utför aborter.

Tillstånd för att avbryta en graviditet som pågått längre än 12 veckor behövs även i fortsättningen

Om graviditeten har pågått i längre än 12 veckor ska man fortfarande ansöka om tillstånd för avbrytande av havandeskap vid nämnden för avbrytande- och steriliseringsfrågor vid Valvira. Motiveringarna som krävs för att få tillstånd ändras inte. Blanketterna som gäller avbrytande av graviditet har uppdaterats för att motsvara den nya lagstiftningen. Blanketterna och anvisningar för att fylla i dem finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Aktörer inom hälsovården behöver inte längre ansöka om tillstånd för att utföra aborter

I fortsättningen behöver man inte ansöka om separat tillstånd för att utföra aborter och aborter kan utföras både på sjukhus och polikliniker. Hittills har privatläkare som ger utlåtanden gällande aborter och de sjukhus som utfört aborterna behövt ett särskilt tillstånd från Valvira för sin verksamhet.  Dessutom har aborter hittills enbart utförts på sjukhus som är avsedda för ändamålet.

Vanliga frågor om lagändringen, skapad av social- och hälsovårdsministeriet (på finska)

Social- och hälsovårdsministeriets nyhet om ämnet (på finska)

Mer information: Jurist Tuula Stark, 0295 209 548

Social- och hälsovård