Nopeuta yrityksesi rekisteröintiä Soteriin täyttämällä nämä pakolliset tiedot

Julkaisuajankohta 16.2.2024 14.02
Uutinen
Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Soterin sähköisessä asioinnissa olevien puutteiden vuoksi hakemuksista noin puolet ohjautuu väärälle viranomaiselle. Hakemusten siirtäminen oikealle viranomaiselle hidastuttaa niiden käsittelyä merkittävästi.

Sote-palveluntuottaja, voit nopeuttaa rekisteröintiäsi Soteriin täyttämällä nämä tiedot, jotka ohjaavat hakemuksesi oikealle viranomaiselle:

Palveluyksikkö
Palveluyksikkö on pakollinen tieto. Jos tämä kenttä jää täyttämättä, hakemus ohjautuu Valviralle, vaikka se kuuluisi aluehallintovirastolle.

Palvelupiste
Palveluyksikölle on pakollista lisätä vähintään yksi palvelupiste. Palvelupisteelle täytyy merkitä yhteystiedot sekä sijainti- ja toimintakunnat. Näiden tietojen avulla hakemus ohjautuu oikealle viranomaiselle.

Huomaa, että myös kaikki muut palveluyksikköjä ja palvelupisteitä koskevat lomakkeen tiedot täytyy täyttää. Esimerkiksi palvelujen ja henkilöstön tiedot täytyy ilmoittaa palvelupistetasolla.

Mitä tarkoittaa palveluyksikkö?

  • Palveluyksikkö on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus, joka ei välttämättä ole sidottu fyysisiin toimitiloihin. Palveluyksikköön sisältyy aina vähintään yksi palvelupiste. 
  • Lisäksi palveluyksikön vastuuhenkilön ja palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia omavalvonnasta. Omavalvonnalla palveluntuottaja valvoo ja varmistaa omaa toimintaansa sääntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Mitä tarkoittaa palvelupiste?

  • Palvelupiste on palveluyksikön osa. Yksi tai useampi palvelupiste muodostaa palveluyksikön. 
  • Palvelupiste tuottaa varsinaiset sote-palvelut.
  • Palvelupiste sijaitsee yleensä jossakin tietyssä käyntiosoitteessa, mutta se voi olla myös virtuaalinen. Palvelupiste voi olla myös pelkästään asiakkaiden tai potilaiden kotona tuotettavaa palvelua.

Tietoa ja ohjeita Soterista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille.

Sosiaali- ja terveydenhuolto