Påskynda registreringen av ditt företag i Soteri genom att fylla i dessa obligatoriska uppgifter

Utgivningsdatum 16.2.2024 14.02 | Publicerad på svenska 19.2.2024 kl. 11.39
Nyhet
Händer på datorns tangentbord.

På grund av lämnandet av bristfälliga uppgifter i Soteris e-tjänst hamnar nästan hälften av ansökningarna hos fel myndighet. Överförandet av ansökningarna till rätt myndighet fördröjer deras handläggning avsevärt.

Tjänsteproducent inom social- och hälsovården, du kan påskynda din registrering i Soteri genom att fylla i dessa uppgifter som styr din ansökan till rätt myndighet:

Tjänsteenhet
Tjänsteenhet är en obligatorisk uppgift. Om man inte fyller i fältet skickas ansökan till Valvira trots att den omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet.

Serviceställe
Det är obligatoriskt att för tjänsteenheten lägga till minst ett serviceställe. Kontaktuppgifter och de kommuner där servicestället är beläget och har verksamhet bör anges för servicestället. Med hjälp av dessa uppgifter styrs ansökan till rätt myndighet.

Observera att även alla övriga uppgifter om tjänsteenheter och serviceställen bör fyllas i på blanketten. Till exempel bör uppgifter om tjänster och anställda anges enligt serviceställe.

Vad avses med en tjänsteenhet?

  • En tjänsteenhet är en förvaltningsmässigt och funktionellt organiserad helhet som inte nödvändigtvis är bunden till fysiska lokaler. En tjänsteenhet omfattar alltid minst ett serviceställe. 
  • Utöver detta har tjänsteenhetens ansvarsperson och tjänsteproducent till uppgift att ombesörja egenkontrollen. Genom egenkontroll övervakar och säkerställer tjänsteproducenten sin egen verksamhet i enlighet med bestämmelser och kvalitetskrav.

Vad avses med ett serviceställe?

  • Ett serviceställe är en del av en tjänsteenhet. Ett eller flera serviceställen utgör en tjänsteenhet. 
  • Servicestället producerar de egentliga social- och hälsovårdstjänsterna.
  • Servicestället ligger vanligen vid någon besöksadress, men det kan också vara virtuellt. Servicestället kan också uteslutande bestå av tjänster som produceras hemma hos klienterna eller patienterna.

Information och anvisningar gällande Soteri för tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovård