Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelma painottuu edelleen omavalvonnan tukemiseen

Julkaisuajankohta 6.6.2024 12.00
Uutinen
Lääkäri kuuntelee lapsen keuhkoja. Lapsen takana seisoo nainen.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat yhteisessä valvontaohjelmassaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuun ja omavalvonnan toteutumista vuoden 2024 aikana.

 

Valvonnassa tarkastellaan erityisesti 

  • kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa
  • lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun järjestämisen omavalvontaa
  • perustason mielenterveys ja päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestämistä hyvinvointialueilla
  • kotihoidon riittävyyttä
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden omavalvontaa hyvinvointialueilla.

Kuluvan vuoden suunnitelmallisen valvonnan painopisteet ovat osa Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistä nelivuotista sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa. Uusi ohjelma on laadittu vuosille 2024–2027. Valvontaohjelmakauden teemana jatkuu vuonna 2023 aloitettu hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin, Kelan ja YTHS:n tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen ja tuottamisen omavalvonnassa ja valvonnassa.

Hyvinvointialueilla on vuoden 2023 alusta alkaen ollut ensisijainen vastuu valvoa palvelujen toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta sekä varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus. Valvira ja aluehallintovirastot ohjaavat ja tukevat omavalvonnan toteuttamista ja puuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan silloin, kun omavalvonnan keinot eivät ole olleet riittäviä. 

Valvontaohjelma ja sen painopisteet kattavat vain osan valvontaviranomaisten työstä. Myös muuta valvontaa tehdään paljon, mutta ohjelman tavoitteena on varmistaa toiminnan kehittyminen erityisesti kunkin vuoden painopisteissä.  

Lisätietoja

ylitarkastaja Mervi Lukkarinen, 0295 209 341
ylitarkastaja Tuula Kotimäki, 0295 209 316
ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, 0295 209 215 (11.6.2024 alkaen)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelma 2024‒2027

Sosiaali- ja terveydenhuolto