Soterin kehitystyö etenee – sähköinen asiointi sulkeutuu ja tiedot siirretään Valverista Soteriin

Julkaisuajankohta 23.10.2023 9.41
Uutinen
Hoitaja ja potilas tarkastelevat tablettitietokonetta.

Osana uuden Soteri-rekisterin käyttöönottoa asiakkaiden sähköinen asiointi on kiinni joulukuun ajan. Soterin sähköinen asiointi aukeaa käyttöön tammikuun alussa 2024.

Uusi palveluntuottajarekisteri Soteri kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan. Myös nykyisin toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat ovat jatkossa yksityisiä palveluntuottajia. Lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella myönnetty lupa tai rekisteröity ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelusta tai yksityisestä terveydenhuollosta jää voimaan. Uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen.

Sähköinen asiointi on kiinni joulukuun ajan

Uusi ja laajempi Soteri-rekisteri korvaa Valveri-rekisterin. Soterin käyttöönotto edellyttää, että asiakkaiden sähköinen asiointi suljetaan joulukuun ajaksi 1.12.2023 alkaen. Sulkeutumisen aikana nykyisessä Valverissa olevat tiedot saadaan siirrettyä uuteen Soteriin. Joulukuun sulun aikana asiakkaat eivät voi tehdä lupahakemuksia tai rekisteröityä.

Soterin sähköinen asiointi aukeaa vuodenvaihteessa

Palveluntuottajarekisterin rakentamisen pohjalla on uusi sote-valvontalaki, joka tulee voimaan 1.1.2024. Tammikuun alussa myös Soterin sähköinen asiointi avataan käyttöön.

Uudet yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottajat rekisteröidään Soteriin heti tammikuusta 2024 alkaen. Vuoden 2028 loppuun mennessä Soterista löytyy lisäksi perustiedot julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä.

Vuoden 2023 aikana hakemukset ja ilmoitukset ratkaistaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti

Marraskuun loppuun mennessä vireille tulleet hakemukset ja ilmoitukset käsitellään voimassa olevan yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hakemus, jossa toiminnan aloittamispäiväksi on merkitty 1.1.2024, ratkaistaan soveltamalla nykyistä lainsäädäntöä.

Uusia asioita ei ole suositeltavaa laittaa vireille enää loppuvuoden aikana, sillä valvontaviranomaisilla ei ole mahdollisuutta käsitellä kaikkia hakemuksia nykyisen lain ollessa voimassa. Vireillä olevat asiat pyritään käsittelemään loppuun tämän vuoden puolella. Mikäli niitä ei kuitenkaan ehditä käsittelemään, ne käsitellään ensi vuoden alusta uuden lain mukaisina. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä asiasta vastaavaan lupaviranomaiseen käsittelyaikoihin liittyvissä kysymyksissä.  

Jos terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaja on laittanut vireille ilmoituksen toiminnan aloittamisesta vuoden 2023 aikana, eikä lupaviranomainen ehdi käsittelemään sitä nykylainsäädännön puitteissa, saa itsenäinen ammatinharjoittaja kuitenkin aloittaa toimintansa suunnitellusti ennen rekisteröinnin tekemistä. Sama koskee myös ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluita, joissa ilmoitus toiminnasta on tehty hyvinvointialueelle, joka toimii nykyisen lainsäädännön mukaan ja antaa ilmoitukseen lausuntonsa ja lähettää lausunnon ja ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle.

Vuoden 2024 alusta sovelletaan uutta sote-valvontalakia

Vireillä oleviin hakemuksiin, jotka ratkaistaan 1.1.2024 alkaen, sovelletaan uutta sote-valvontalakia ja rekisteröintimenettelyä. Hakemuksen tiedot pyydetään päivittämään uuden valvontalain mukaiseksi.

Lue lisää

Lue lisää Soterista.
Tutustu webinaareihin valvontalain rekisteröintiprosessista ja Soterista.