Uusi laki säätää potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan julkiseksi palveluksi

Julkaisuajankohta 27.11.2023 10.35
Uutinen
Henkilö auttaa vanhusta tuen kanssa.

Uusi potilas- ja sosiaaliasiavastaavia koskeva laki tulee voimaan vuoden 2024 alussa. Lain mukaan sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään jatkossa kokonaan julkisena palveluna.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestävät potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Muita järjestämisvastuullisia tahoja ovat HUS-yhtymä, valtio ja Työterveyslaitos.

Uudessa laissa säädetään lisäksi muun muassa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävistä ja riippumattomasta asemasta sekä toiminnan vastuuhenkilön tehtävistä. 

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat edistävät potilaiden sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden oikeuksia ja oikeusturvaa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. 

Lisätietoa uudistuksesta voit lukea sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta
Koko lakiteksti on luettavissa Finlex-palvelusta.

Lisätietoja: Lakimies Arttu Malava, 0295 209 231
 

Sosiaali- ja terveydenhuolto