Enligt den nya lagen är patientombudens och socialombudens verksamhet en offentlig tjänst

Utgivningsdatum 27.11.2023 10.35
Nyhet
En person hjälper en åldring.

Den nya lagen om patientombud och socialombud träder i kraft vid ingången av 2024. Enligt lagen ska patientombudens och socialombudens verksamhet i fortsättningen helt ordnas som en offentlig tjänst.

Välfärdsområdena och Helsingfors stad ska ordna patientombudens och socialombudens verksamhet inom den offentliga och den privata social- och hälsovården samt inom företagshälsovården och småbarnspedagogiken. Övriga instanser som har organiseringsansvar är HUS-sammanslutningen, staten och Arbetshälsoinstitutet.

I den nya lagen föreskrivs dessutom bland annat om patientombudens och socialombudens uppgifter och oberoende ställning samt uppgifterna för den person som ansvarar för verksamheten. 

Patientombuden och socialombuden främjar tillgodoseendet av rättigheterna och rättsskyddet för patienter samt för klienter inom socialvården och småbarnspedagogiken. Patientombudens och socialombudens uppgifter motsvarar till stor del de nuvarande patient- och socialombudsmännens uppgifter. 

Läs mer om den nya lagen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. 
Den fullständiga lagtexten finns i Finlex-tjänsten.

Mer information: Jurist Arttu Malava, 0295 209 231
 

 

Social- och hälsovård