Uusi tupakkalaki vahvistaa valvontaa ja selkeyttää vastuita

Reija Kauppi 1.6.2022 / 1.6.2022 10:10

Suomen tupakkalain tavoite on yksiselitteinen: ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen tupakkalainsäädäntöä onkin kiristetty tasaiseen tahtiin. Tuorein muutos tehtiin viime kuussa ja sen myötä valvontavastuu laajeni koko myyntiketjuun.

Valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä on kaikilla omat vastuunsa, minkä lisäksi viranomaiset tekevät valvontaa. On esimerkiksi pidettävä huolta, ettei tupakkatuotteessa ole kiellettyjä ainesosia ja ominaisuuksia ja että tuotteita myydään kuluttajille asianmukaisissa pelkistetyissä tuotepakkauksissa.

Kansainvälinen toimintaympäristö haastaa tuotevalvontaa

Tupakkalain mukaisten tuotteiden sääntely on hyvinkin yksityiskohtaista ja teknistä, ja sitä on paljon. Sääntelystä osa juontaa suoraan EU-tason tupakkatuotedirektiivistä ja toimintaympäristö on muutenkin kansainvälinen, sillä maahantuojat ja valmistajat ovat usein ulkomaalaisia yrityksiä. Lisäksi valvontaa haastavat uudenlaiset tupakka- ja nikotiinituotteet.

Viime vuosina ongelmaksi on muodostuneet erityisesti tilanteet, joissa Valviran perimiä tuoteilmoitusmaksuja ei ole maksettu. Esimerkiksi sähkösavukkeiden valmistajat ja maahantuojat maksoivat vuonna 2020 lakisääteisen tuoteilmoitusmaksun vain noin 25 prosentissa tapauksia.

Tupakkalakiin tarkennettiin toukokuussa, ettei tuotetta saa tuoda markkinoille ennen kuin ilmoitusmaksu on maksettu. Toukokuun alusta alkaen tuotteita myyvillä tahoilla onkin keskeinen rooli varmistaa, ettei myynnissä ole tuotteita, joista ilmoituksia ei ole tehty tai ilmoitusmaksua maksettu. Valvira julkaisee verkkosivuillaan tiedot tuotteista, joista sille on tehty ilmoitus. Kyseiseltä sivustolta toiset valvontaviranomaiset, tuotteen myyntiin osallistuvat tahot ja kansalaiset voivat tarkistaa, onko tuotteiden ilmoitusmenettelyyn liittyvät velvoitteet hoidettu.

Monimutkainen kokonaisuus, jossa paljon toimijoita

Ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta tupakkalaki on monimutkainen kokonaisuus: Valviran ohella tupakkalain tehtäviä on säädetty useammalle eri viranomaiselle, kuten kunnille, aluehallintovirastoille, poliisille ja Tullille. Tuotevalvonnasta puhuttaessa liian usein unohdetaan kuitenkin ne keskeisimmät toimijat, eli tässä tapauksessa maahantuojat ja valmistajat. Lisäksi tuotteita myyvien elinkeinonharjoittajien vastuita on nyt selkeytetty ja laajennettu, jotta heillä olisi parempi tieto tupakkalain vaatimuksista ja paremmat mahdollisuudet tunnistaa ja ennalta ehkäistä lainvastaisten tuotteiden myynti kuluttajille.

Jotta eri toimijat voivat toimia vastuullisesti ja oikein, on tietoa lisättävä laajamittaisesti. Erityisesti ulkomaalaisille toimijoille voi olla haastava hahmottaa Suomen lainsäädännön asettamat kriteerit. Onnistunut valvonta vaatii saumatonta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä, tiedon vaihtoa sekä sitä koskevien prosessien kirkastamista ja hiomista.

Suomen tupakkalain tavoite on tupakkalain alaisten tuotteiden käytön loppuminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin vuonna 2030.

Reija Kauppi

Reija Kauppi

lakimies