Valvira publicerade statistik över tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

Utgivningsdatum 18.1.2024 9.22
Nyhet
Stetosko och hand.

Valvira har publicerat statistik över tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i tjänsten Öppna data. I statistiken syns antalet fråntagna och begränsade yrkesrättigheter för legitimerade läkare, sjukskötare och för närvårdare med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården. 

Av statistiken framgår hur många olika personer som varit föremål för ett tillsynsavgörande 2010–2023, och uppgifterna för respektive år kan granskas även separat. Dessutom har det totala antalet yrkesrättigheter statistikförts enligt läget i slutet av 2023.  

Valvira publicerar öppna data även om antalet yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården samt datainnehållet i alkoholnäringsregistret.

Du kommer åt Valviras statistik i tjänsten öppna data från Valviras webbplats. 

Mer information:

jurist Saija Aaltonen, 0295 209 434
överinspektör Anna Sihvola, 0295 209 389

Social- och hälsovård Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården