Valvira kiistää väitteet hoivakotien henkilöstömitoitukseen liittyvistä liian tiukoista tulkinnoista

22.3.2023 08:00

Valvira ja aluehallintovirastot eivät tulkitse vanhuspalvelulain mukaisia henkilöstömitoitusvaatimuksia liian tiukasti. Julkisuudessa on esitetty runsaasti väitteitä, joiden mukaan liian tiukkojen viranomaistulkintojen vuoksi hoivakodit eivät voisi palkata muita työntekijöitä kuin hoitajia, vaikka heistä on kova pula. 

”Valvira ja aluehallintovirastot eivät rajoita moniammatillisen henkilöstön palkkaamista hoivakoteihin. Päinvastoin pidämme erittäin tärkeänä, että jokaisessa hoivakodissa on monipuolista osaamista ja sellainen henkilöstörakenne, joka parhaiten vastaa asukkaidensa erilaisiin ja hyvinkin vaativiin palvelutarpeisiin. Vanhuspalvelulain mukaan lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen voidaan laskea muitakin työntekijäryhmiä kuin hoitoalan ammattihenkilöitä”, sanoo ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari.

Henkilöstömitoitusta ja -rakennetta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta arvioidaan perusteellisesti siinä vaiheessa, kun palveluntuottaja hakee lupaa toiminnalleen. Arviointi perustuu aina tietoon juuri kyseisen hoivakodin palvelua käyttävien asiakkaiden palvelutarpeesta. Lupamenettelyssä kiinnitetään erityistä huomiota hoito- ja hoivahenkilöstön määrään, rakenteeseen sekä osaamiseen, joiden tulee vastata vanhuspalvelulain mukaisesti hoivakodin asukkaiden yksilöllisiä palvelujen tarpeita kaikissa tilanteissa ja kaikissa työvuoroissa. 

Oinas-Soudunsaari kannustaa palveluntuottajia hakemaan toimilupaa monipuolisemmalla henkilöstörakenteella. 

”Palveluntuottajien toimilupahakemuksissa ilmoittama henkilöstörakenne on tähän saakka ollut kapea. Hakemuksissa henkilöstö muodostuu pääosin sairaanhoitajista, lähihoitajista ja hoiva-avustajista. Silloin myönnetty lupakaan ei voi sisältää muita henkilöstöryhmiä.”

Oinas-Soudunsaaren mukaan lupahakemusten henkilöstörakenne mitä ilmeisimmin kertoo tärkeää viestiä asiakkaiden palvelutarpeista. Hoivakodeissa asuvat ovat yhä huonokuntoisempia iäkkäitä henkilöitä, joille muut asumismuodot eivät enää sovellu heidän alentuneen terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi. He tarvitsevat runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joita voivat antaa vain koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. 

”Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Muutaman vuoden takainen hoivapalvelujen kriisi ei saa toistua.” 

Lupa- ja valvontaviranomaisen toiminta perustuu lakiin, ja päätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Mikäli hallinto-oikeus katsoo päätöksen virheelliseksi, viranomainen on velvollinen sen korjaamaan. 

”Muutamia valituksia on tehty, ja hallinto-oikeus on antanut niihin ratkaisut, joiden perusteella lupaviranomaiset eivät henkilöstömitoituspäätöksissään ole ylittäneet toimivaltaansa, vaan ovat toimineet ja tulkinneet lakia oikein”, Eine Oinas-Soudunsaari kertoo.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Lue lisää blogista: Vanhusten hoivapalvelujen kriisi ei saa toistua.