Valvira määrää: Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lain vaatimalle tasolle

Julkaisuajankohta 21.3.2024 9.24
Uutinen
Lääkäri työpöydän ääressä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää neljätoista hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi viimeistään 31.3.2025. Niiden täytyy antaa Valviralle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot viimeistään 16.4.2025.

Määräyksen saaneet alueet ovat Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Kanta-Häme (Oma Häme), Keski-Pohjanmaa (Soite), Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa (Pirha), Pohjanmaa, Pohjois-Karjala (Siun sote), Pohjois-Pohjanmaa (Pohde), Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi (Varha).

Lisäksi Valvira kehottaa Etelä-Savon (Eloisa) ja Kymenlaakson hyvinvointialueita järjestämään kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn alueellaan lainmukaiseksi mahdollisimman nopeasti. Niiden tulee antaa Valviralle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot viimeistään 16.4.2025.

Valvonnat aloitettiin heinäkuussa 2023.  Lain mukaan kiireetön erikoissairaanhoito täytyy aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. 

Omavalvontaa on tehty

Sote-valvontalain mukaan hyvinvointialueiden tekemä omavalvonta on ensisijaisin valvontamuoto, jota myös on tehty. Valvottavilta saatujen selvitysten mukaan tilannetta on pyritty korjaamaan esimerkiksi kehittämällä toimintaa, rekrytoimalla ja vuokraamalla henkilöstöä, lisä- ja ylitöillä, käyttämällä ostopalveluita ja palveluseteleitä, vuokraamalla toimitiloja sekä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Haasteena on kuitenkin ollut paheneva henkilöstöpula, riittämätön rahoitus, väestön vanheneminen ja yleinen kiireettömän erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu. Myös koronapandemian vaikutukset ovat edelleen jatkuneet. 

”Kun omavalvonta osoittautuu riittämättömäksi, valvontaviranomaiset puuttuvat tilanteeseen lain sallimilla keinoilla. Määräys ja kehotus ovat sote-valvontalaissa valvontaviranomaiselle annettuja keinoja puuttua lainvastaiseen toimintaan tai asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaviin puutteisiin ja epäkohtiin”, kertoo johtaja Helena Mönttinen.

Valvontaviranomaiset ovat antaneet hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle runsaasti omavalvontaa koskevaa ohjausta.  Maaliskuussa 2023 ne saivat ohjeen valvoa, että hoitoon pääsyn enimmäisajat eivät ylity. Omavalvonta oli myös vuoden 2023 suunnitelmallisen valvonnan kohteena, jolloin hyvinvointialueille tehdyillä ohjaus- ja arviointikäynneillä korostettiin omavalvonnan ensisijaisuutta.

Lisätietoja

johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404

Lue lisää

Lue myös ohjaus- ja arviointikäyntejä koskeva uutinen 20.2.2024

Sosiaali- ja terveydenhuolto