Vati-järjestelmä tuottaa vedenlaatutietoja kaikkien saataville

Julkaisuajankohta 2.11.2023 9.00
Uutinen
Vesipisara luo veteen rinkuloita.

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliseen tietojärjestelmään (Vati) kerätään muun muassa tietoja kuntien terveydensuojeluviranomaisten tarkastuksista ja talousvettä toimittavien laitosten vedenlaadun tutkimustuloksista. Vatista tietoja siirtyy vesi.fi-palveluun, jonka työkalusta näkee tutkimusten tulokset, tutkimustiheyden ja sen, aiheuttaako pitoisuus tai arvo mahdollisesti terveyshaittaa.

Laboratorioiden on tallennettava valvontatutkimusten tulokset Valviran osoittamaan tietojärjestelmään eli Vatiin, jota Valvira ylläpitää yhdessä Ruokaviraston kanssa. Valviran tehtävänä on edistää Vatin ja vesi.fi-palvelun välistä tiedonsiirtoa yhdessä vesi.fi-palvelua ylläpitävän Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja erityisesti selvittää vesi.fi-palvelussa havaittuja vedenlaatua koskevia puutteita. Edellä mainittu kehitystyö edellyttää verkostomaista yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tänä vuonna Valviran panosta on tarvittu erityisesti Vatista vesi.fi-palveluun tapahtuvan tiedonsiirron ongelmien selvittämiseen ja tiedonsiirron kehittämiseen. Suurimpia haasteita tiedonsiirtoon liittyen on saatu selvitettyä. Valvira myös antaa ohjeistusta ja neuvontaa vesi.fi-palvelun käyttöön liittyen esimerkiksi eri tilaisuuksissa.

Kuka vain voi katsoa vedenlaatutietoja

Vesi.fi-palvelun vesihuoltolaitosten tunnusluvut -osiosta kuka vain voi katsoa haluamansa vedenjakelualueen vedenlaatutietoja. Vesihuoltolaitosten tunnusluvut -osiossa tiedot jakaantuvat kahteen alasivuun, joista ensimmäisessä on organisaatioiden yleistietoja ja toisessa vedenjakelualueiden tunnuslukuja, kuten esimerkiksi viranomaisvalvonnan vedenlaatutietoja.

​​​​​​​Organisaation tunnusluvuista voidaan tarkastella talousvettä toimittavan laitoksen tietoja tuotetun veden määrästä, jakeluverkkoon liittyneiden asukkaiden määrästä, veden ominaiskulutuksesta sekä maksuista. Vedenjakelualueiden tunnuslukujen alasivulla voidaan tarkastella tietoja talousveden vedenkäsittelystä ja laadusta muuttujakohtaisesti. Muuttujien osalta voi nähdä, milloin muuttuja on viimeksi tutkittu. Infolinkistä pääsee lukemaan, mikä on jokaisen muuttujan merkitys terveydelle. Jos jokin muuttuja viittaisi terveyshaittaan, tulisi sen pitoisuus tai arvo punaisella alasivun näkymään.

Tiedot on tarkoitettu jokaisen kansalaisen käyttöön. Tietoa voidaan hakea helposti katuosoitteen, kunnan tai organisaation nimen avulla. Vesi.fi-palvelun kattavuus paranee koko ajan, kun tietoja saadaan yhä useammilta laitoksilta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Lotta Kivikoski p. 0295 209 349

Terveydensuojelu