Yksityisten sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemuksia on jonossa noin 2000 – käsittely pahasti ruuhkautunut

Julkaisuajankohta 31.1.2024 8.40
Uutinen
Lääkärin kädet tietokoneella.

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat joutuvat nyt odottamaan tavallista pidempään ennen kuin pääsevät aloittamaan toimintansa. Lain mukaan yksityiset palveluntuottajat eivät saa aloittaa toimintaansa ennen kuin palveluntuottaja ja sen palveluyksiköt on rekisteröity Valviran ylläpitämään, uuteen Soteri-rekisteriin. Tällä hetkellä rekisteröintihakemusten käsittely on valitettavasti pahasti ruuhkautunut Valvirassa ja aluehallintovirastoissa. Yksittäisen rekisteröintihakemuksen käsittely voi enimmillään kestää jopa useita kuukausia.

Ruuhkautunut tilanne johtuu tavanomaisesta poikkeavasta, suuresta rekisteröintihakemusten määrästä, uuden palveluntuottajarekisteri Soterin sähköisen asioinnin alkuvaiheen puutteista sekä uuden sote-valvontalain vaatimuksista. Mukana on myös viime vuodelta siirtyneitä hakemuksia. Vajaan kuukauden aikana Valvira ja aluehallintovirastot ovat saaneet yksityisiltä sote-palvelujen tuottajilta yhteensä noin 2000 rekisteröintihakemusta. Valtaosa hakemuksista tulee viranomaisten käsittelyyn puutteellisina ja ennen rekisteröintiä niihin joudutaan kysymään lisätietoja puhelimitse sähköpostitse tai sähköisen asioinnin kautta, mikä viivästyttää niiden käsittelyä. 

”Tällä hetkellä emme valitettavasti pysty arvioimaan ruuhkan purkautumisen aikataulua. Työtä tilanteen korjaamiseksi tehdään korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Olemme erittäin pahoillamme ja ymmärrämme rekisteröintipäätöstä odottavien yritysten hankalan tilanteen”, sanoo ylijohtaja Markus Henriksson

”Teemme useiden tahojen kanssa tiivistä yhteistyötä Soterin sähköisen asioinnin teknisten toiminnallisuuksien parantamiseksi ja hakemusruuhkan purkamiseksi. Olemme myös lisänneet henkilöstöä hakemusten käsittelyyn. Toivomme, että rekisteröintihakemuksia tekevät palveluntuottajat seuraavat nyt aktiivisesti viestintäämme ja rekisteröintiin antamiamme ohjeita”, Henriksson jatkaa. 

Uuden Soteri-rekisterin rakentamisen ja käyttöönoton aikataulu oli hyvin tiukka. Uusi sote-valvontalaki edellytti rekisterin käyttöönottoa vuoden 2024 alussa, lain voimaantulo varmistui kuitenkin vasta huhtikuussa 2023. Rekisterin sähköinen asiointi jouduttiin ottamaan käyttöön pelkistettynä versiona, jossa kaikki hakemusten sujuvaan käsittelyyn tarvittavat toiminnallisuudet eivät ole vielä käytössä. 

Sote-valvontalaki toi palveluntuottajien rekisteröitymiseen uusia perusteltuja vaatimuksia ja viranomaisten käsittelyprosessiin uudenlaisia vaiheita. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö täyttävät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset. 

Lisätietoja

Ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300
Ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Tutustu tarkemmin Soteriin.
 

Sosiaali- ja terveydenhuolto