EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettu lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelija

Ulkomailla lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opintoja suorittavan pitää rekisteröityä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, jotta hän voi toimia Suomessa tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Valvira rekisteröi lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijaoikeuksia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille.

Jos haluat hakea hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijan oikeutta, ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected], jotta saat neuvontaa opiskelijan oikeuksien hakemisesta.

Voit hakea lääketieteen opiskelijarekisteröintiä vasta kun viidennen vuoden opinnot on kokonaisuudessaan suoritettu hyväksytysti ja Tampereen yliopiston järjestämän kolmivaiheisen kuulustelun 1. osa (kliininen koe) on läpäisty hyväksytysti. Kliininen kuulustelu voidaan suorittaa viidennen vuoden opintojen aikana. Kyseistä kuulustelua ei tarvitse valmistumisen jälkeen suorittaa uudelleen, mikäli kuulustelun 2. osa (terveydenhuollon hallinto) on suoritettu viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1. kuulustelusta.

Huomaathan, että valmistumisen jälkeen sinun pitää hakea lääkärin tutkinnon hyväksymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijaoikeuden päättymisen jälkeen ammatinharjoittamiseen tulee tauko, kunnes Valvira on tehnyt tutkinnon hyväksymispäätöksen ja sen jälkeen vaadittava harjoittelu on suoritettu. Hyväksymishakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hyväksymispäätöksen jälkeen voit aloittaa suorittamaan Valviran vaatimaa vähintään kuuden kuukauden harjoittelua tai amanuenssipalvelua. Valvira ei huomioi ennen tutkinnon hyväksymispäätöstä tehtyä harjoittelua. Jos olet toiminut tilapäisesti lääkärin tehtävissä Valviran rekisteröimänä lääketieteen 5. vuoden opiskelijana, siitä kertynyt työskentelyaika voidaan ottaa huomioon kuuden kuukauden amanuenssipalvelujaksoon.

Ammattioikeuden hakeminen

Opiskelijarekisteröinnin hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen Valviraan postilla. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan. Ethän lähetä hakemusta tai liitteitä etukäteen sähköpostilla. Se hidastaa hakemuksen käsittelyä.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Toimita alla luetellut liiteasiakirjat virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita antaa julkinen notaari Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita kopiot julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postilla Valviraan.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 1. Passi, EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti, muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja (henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Opintosuoritusote suoritetuista opinnoista
 3. Jos et käytä Valviran hakemuslomaketta, liitä hakemukseen yliopiston virallinen vahvistus siitä, että suoritetut opinnot vastaavat 4. vuoden tai 5. vuoden opintoja.
  ​​​​​Vahvistuksen pitää sisältää:
  a) tarkat tiedot opintojen aloittamisajankohdasta sekä päivämäärä, jolloin opinnot ovat kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettu.
  b) arvioitu valmistumispäivä.
  c) yhteystiedot yliopistoon
  Valvira suosittelee, että yliopisto lähettää vahvistuksen tai täytetyn hakemuslomakkeen suoraan Valviralle osoitteeseen: [email protected]. Muussa tapauksessa Valvira tarkistaa opiskeluoikeutesi edellä mainituista yhteystiedoista ja sen vuoksi yhteystietoja voi ilmoittaa useita, jotta tarkastaminen onnistuu myös loma-aikoina. Tarkastaminen hidastaa merkittävästi hakemuksen käsittelyä.
 4. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 2-3 mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Löydät Suomessa auktorisoidut kääntäjät Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, käännös voidaan hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, sinun pitää lähettää Valviraan korvaavat muotovaatimukset täyttävät asiakirjat. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.