EU- tai ETA-valtiossa terveydenhuollon ammattiin koulutetut

Laillistettavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain Valviran myöntämän laillistuksen saanut henkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattia ja oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille henkilöille.

Ammattioikeuden hakeminen

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen Valviraan sähköpostin liitteenä tai postilla. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Lue lisää aineiston toimittamisesta sähköpostilla Valviraan verkkosivultamme.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

TAI lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Liitä hakemukseen kopiot seuraavista asiakirjoista:

 1. Passi tai EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti (eli henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Tutkintotodistus ja sen liite (esim. diploma supplement, academic transcript)
 3. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Current Professional Status). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. ​​​​TAI Jos haluat, että Valvira tarkistaa oikeuden suoraan toimivaltaiselta viranomaiselta, ilmoita kaikki maat, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia.
  Valvira voi tarkistaa tiedot suoraan EU- ja ETA-valtioiden toimivaltaisilta viranomaisilta, eikä sinun tarvitse toimittaa tätä asiakirjaa. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoa toimivaltaiselta viranomaiselta, sinun pitää toimittaa kyseinen todistus itse.
 4. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 2 ja 3 mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.
 5. Vapaamuotoinen suostumus sille, että Valvira voi tarvittaessa toimittaa hakemusasiakirjasi suomalaiseen oppilaitokseen sinulle maksullista asiantuntijalausuntoa varten.
 6. Todistus riittävästä kielitaidosta. Katso tarkempia tietoja kielitaitovaatimuksista verkkosivultamme.
  Ilman osoitusta kielitaidosta Valvira voi ainoastaan tunnustaa ammattipätevyyden. Tämä edellyttää, että olet EU/ETA-kansalainen tai siihen rinnastettava, ja olet suorittanut koulutuksesi EU/ETA-maassa. Ammattipätevyyden tunnustaminen ei oikeuta toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilönä tai käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä Suomessa. Lue lisää ammattipätevyyden tunnustamisesta verkkosivultamme.

  Seuraavat kohdissa 7–9 mainitut liitteet eivät välttämättä ole pakollisia, mutta suositeltavia, koska ne voivat olla tarpeen asiantuntijalausuntoa varten. Hakemusten arvioimiseksi tarvitaan tarpeeksi kattavat koulutusta koskevat tiedot, joiden avulla mahdolliset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen voidaan määrittää.
 7. Oppilaitoksen antama selvitys, josta käy tarkemmin ilmi tutkintosi kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät.
  Jos oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, oppilaitoksen on erikseen vahvistettava, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostitse Valviralle. Mahdollisimman tarkkojen koulutustietojen toimittaminen on etusi mukaista, kun Valvira vertaa suoritetun koulutuksen sisältöä vastaavaan suomalaiseen koulutukseen.
 8. Työtodistukset ammatissa toimimisesta valmistumisen jälkeiseltä ajalta. Työtodistusten pitää olla työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 9. Todistus ammattiin liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta.
 10. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kaikista yllä mainituista asiakirjoista.
  Käännösten on oltava Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.