Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukkenee kahteen viikkoon

Julkaisuajankohta 30.8.2023 10.12
Uutinen
Hoitaja tekee muistiinpanoja.

Hoitotakuu on 1.9.2023 alkaen perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.

Potilaan on saatava virka-aikana yhdessä arkipäivässä yhteys terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön. Saman päivän aikana on myös saatava yksilöllinen arvio tutkimusten tai hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön tekemiä tutkimuksia tai antamaa hoitoa potilas tarvitsee.

Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on julkaistava perusterveydenhuollon avoterveydenhuollon toimintayksiköiden ja suun terveydenhuollon yksiköiden tiedot hoitoon pääsystä kuukausittain verkkosivuillaan.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön ohje

Lisätietoja: Lakimies Reijo Jormanainen, 0295 209 320

Sosiaali- ja terveydenhuolto