Vårdgarantin inom primärvården skärps till två veckor

Utgivningsdatum 30.8.2023 10.12 | Publicerad på svenska 30.8.2023 kl. 10.18
Nyhet
Sjuksjötaren skriver anteckningar.

Från den 1 september 2023 innefattar vårdgarantin inom primärvården en maximal väntetid på 14 dygn, och inom mun- och tandvården 4 månader.

En patient ska under tjänstetid på en vardag få kontakt med en hälsovårdscentral eller någon annan verksamhetsenhet inom primärvården. Under samma dag ska patienten även få en individuell bedömning av behovet av undersökningar eller vård och hur brådskande behovet är samt om vilken yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kan göra de undersökningar eller ge den vård patienten behöver.

Välfärdsområdena och Helsingfors stad ska månatligen på sina webbplatser publicera uppgifter om tillgången till vård vid verksamhetsenheter inom den öppna hälso- och sjukvården inom primärvården och vid enheter inom mun- och tandvården.

Läs social- och hälsovårdsministeriets anvisning

 

Mer informationi: Jurist Reijo Jormanainen, 0295 209 320

Social- och hälsovård