Tupakkalakiin valmistellaan nikotiinipusseja koskevia muutoksia - Valvira muistuttaa tuotteita koskevasta sääntelystä

Julkaisuajankohta 9.11.2023 9.04
Uutinen
Nikotiinipusseja pöydällä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja tupakkalakiin esitetyistä muutoksista, jotka koskevat nikotiinipussien myyntiä, ominaisuuksia, pakkauksia ja maahantuontia.

 

Lausuntopyynnön löydät lausuntopalvelu.fi-palvelusta diaarinumerolla VN/11255/2023.

Valvira on kevään ja syksyn aikana antanut runsaasti yleistä ohjausta tupakkalain sisällöstä nikotiinipusseja myyville elinkeinonharjoittajille. Lisäksi Valvira on vastaanottanut erityisesti markkinointia koskevia epäkohtailmoituksia. Kunnat valvovat tupakkalain mukaista myyntiä ja markkinointia alueellaan, ja Valvira valvoo markkinointia koko maassa.

Tupakan vastikkeiden markkinointi on kiellettyä

Nikotiinipussit täyttävät pääsääntöisesti tupakkalain tupakan vastikkeen määritelmän. Valvira muistuttaa, että tupakan vastikkeiden myynti on vain rajoitetusti sallittua ja niiden markkinointi on täysin kiellettyä. Markkinoinnilla tarkoitetaan mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistä sekä tupakkasponsorointia. Kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on aikaansaada tai edistää tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden kulutusta ja kysyntää, ovat lainvastaisia. 

Markkinoinnin kielto koskee kaikkia viestintävälineitä, joten kaikki myynninedistäminen on kiellettyä myös internetissä ja esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla. Internetsivustolle ei saa liittää esimerkiksi tuotteiden tuotenimiä, kuvia tai muita tuotetietoja. Erilaisten alennusten tai tuotteen edullista hintaa korostavien ilmaisujen käyttö ei ole sallittua. Elinkeinonharjoittaja ei saa myöskään kehottaa kuluttajaa ostamaan tiettyä tuotetta käyttämällä tuotesuosituksia tai muita keinoja. Markkinointikielto koskee markkinointitoimen tilaajaa ja toimeenpanijaa sekä näiden palveluksessa olevia henkilöitä. Tupakkalain markkinointikiellon rikkominen voi olla myös rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Lisäksi on hyvä muistaa, että tupakan vastikkeiden esilläpito on kiellettyä. Elinkeinonharjoittaja ei saa myöskään vähittäismyynnissä tarjota eikä maksaa tupakan vastikkeen hinnasta hyvitystä, joka määräytyy mainittujen tuotteiden tai muiden tuotteiden ja palvelujen ostojen mukaan.

Valviran verkkosivuilta löytyy lisätietoa tupakkalain alaisten tuotteiden markkinoinnista. Lisäksi Valvira on koostanut verkkosivuilleen tupakkalain mukaisia ohjeita.

Lisätietoja Valvirassa: 

johtava asiantuntija Isabella Lencioni, p. 0295 209 482
lakimies Reija Kauppi, p. 0295 209 429 

Lue lisää:

Tupakka