Uusi adoptiolautakunta nimetty viisivuotiskaudelle

4.7.2022 10:30

Valtioneuvosto on asettanut adoptiolautakunnan toimikaudelle 1.7.2022−30.6.2027. Adoptiolautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin jo aiemmin puheenjohtajana toiminut päällikkö Irene Pärssinen-Hentula (Valvira) ja varapuheenjohtajaksi lakimies Arttu Malava (Valvira).

Adoptiolautakunta koostuu kansainvälisten asioiden jaostosta (seitsemän jäsentä), adoptiolupajaostosta (viisi jäsentä) sekä täysistunnosta, johon kuuluu edellisten jaostojen jäsenten lisäksi kahdeksan jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Adoptiolautakunnan kokoonpanossa on monipuolisesti asiantuntemusta muun muassa lasten kasvusta ja kehityksestä, adoptioneuvonnasta ja lastensuojelusta.

Adoptiolautakunta on adoptioasioiden erityinen asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomainen, joka toimii itsenäisenä viranomaisena Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran yhteydessä. Lautakunnan tehtävät ovat tarkemmin eriteltyinä Valviran verkkosivuilla (valvira.fi).

Adoptiolomakkeet sähköistyivät

Adoptioprosessiin kuuluu adoptioneuvonta, jossa hakija saa tietoa adoptiosta ja jossa arvioidaan hakijan valmiuksia adoptiovanhemmuuteen. Adoptioneuvonnan jälkeen tulee hakea adoptiolupaa lautakunnalta. Adoptioprosessin vaiheista ja etenemistä kerrotaan tarkemmin verkkosivuillamme (valvira.fi).

Adoptioprosessiin liittyvät lomakkeet on uudistettu ja ne on mahdollista täyttää ja toimittaa sähköisesti Valviran verkkosivuilla olevien turvalomakkeiden kautta.

Lisätietoja:

Päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula, 0295 209 247

Adoptiolautakunnan kokoonpano 1.7.2022−30.6.2027